sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: ABA.ABA Viettel Taxi dạng: ABA.ABA Mobifone Taxi dạng: ABA.ABA Vinaphone Taxi dạng: ABA.ABA Vietnamobile Taxi dạng: ABA.ABA Gmobile Taxi dạng: ABA.ABA Sfone Taxi dạng: ABA.ABA Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: ABA.ABA

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0838.616.616 60,720,000(đ)
Mua
2 01239.131.131 8,550,000(đ)
Mua
3 0773.404.404 4,750,000(đ)
Mua
4 0762.646.646 4,750,000(đ)
Mua
5 0768.494.494 4,750,000(đ)
Mua
6 0775.434.434 5,230,000(đ)
Mua
7 0774.595.595 7,600,000(đ)
Mua
8 0782.616.616 11,400,000(đ)
Mua
9 0706.252.252 14,250,000(đ)
Mua
10 0793.616.616 14,250,000(đ)
Mua
11 0794.686.686 58,900,000(đ)
Mua
12 0822.313.313 20,900,000(đ)
Mua
13 0779.848.848 20,900,000(đ)
Mua
14 0397.080.080 11,400,000(đ)
Mua
15 0886.353.353 17,100,000(đ)
Mua
16 0837.121.121 23,000,000(đ)
Mua
17 0817.050.050 14,250,000(đ)
Mua
18 0822.636.636 30,550,000(đ)
Mua
19 0853.636.636 23,190,000(đ)
Mua
20 0813.636.636 30,550,000(đ)
Mua
21 0334.010.010 5,250,000(đ)
Mua
22 0382.010.010 5,060,000(đ)
Mua
23 0382.030.030 5,060,000(đ)
Mua
24 0382.050.050 5,520,000(đ)
Mua
25 0382.060.060 5,520,000(đ)
Mua
26 0379.303.303 14,360,000(đ)
Mua
27 0379.313.313 11,690,000(đ)
Mua
28 0379.484.484 5,520,000(đ)
Mua
29 0379.494.494 6,440,000(đ)
Mua
30 0379.505.505 13,530,000(đ)
Mua
31 0379.515.515 13,530,000(đ)
Mua
32 0379.535.535 13,530,000(đ)
Mua
33 0379.575.575 13,530,000(đ)
Mua
34 0379.606.606 12,610,000(đ)
Mua
35 0379.646.646 7,180,000(đ)
Mua
36 0333.474.474 13,530,000(đ)
Mua
37 0333.494.494 17,580,000(đ)
Mua
38 0333.505.505 20,890,000(đ)
Mua
39 0333.515.515 20,890,000(đ)
Mua
40 0333.525.525 20,890,000(đ)
Mua
41 0982.565.565 42,510,000(đ)
Mua
42 0968.434.434 18,050,000(đ)
Mua
43 0826.868.868 180,500,000(đ)
Mua
44 0855.474.474 9,500,000(đ)
Mua
45 0823.040.040 10,450,000(đ)
Mua
46 0854.060.060 11,400,000(đ)
Mua
47 0853.424.424 11,400,000(đ)
Mua
48 0824.767.767 11,400,000(đ)
Mua
49 0852.464.464 11,400,000(đ)
Mua
50 0814.202.202 11,400,000(đ)
Mua
51 0817.515.515 14,250,000(đ)
Mua
52 0825.141.141 14,250,000(đ)
Mua
53 0816.131.131 15,200,000(đ)
Mua
54 0815.292.292 15,200,000(đ)
Mua
55 0782.959.959 18,050,000(đ)
Mua
56 0846.282.282 19,000,000(đ)
Mua
57 0815.828.828 26,600,000(đ)
Mua
58 0812.969.969 33,250,000(đ)
Mua
59 01643.848.848 12,350,000(đ)
Mua
60 01627.717.717 7,600,000(đ)
Mua
61 0996.595.595 18,310,000(đ)
Mua
62 0931.232.232 36,100,000(đ)
Mua
63 0997.898.898 27,600,000(đ)
Mua
64 0853.434.434 4,800,000(đ)
Mua
65 0762.858.858 12,000,000(đ)
Mua
66 0838.939.939 135,000,000(đ)
Mua
67 0833.787.787 17,100,000(đ)
Mua
68 0835.858.858 28,500,000(đ)
Mua
69 0966.494.494 19,000,000(đ)
Mua
70 0946.838.838 57,000,000(đ)
Mua
71 0941.363.363 40,850,000(đ)
Mua
72 0985.292.292 52,250,000(đ)
Mua
73 0968.393.393 90,250,000(đ)
Mua
74 0964.090.090 23,750,000(đ)
Mua
75 0984.020.020 21,850,000(đ)
Mua
76 0988.040.040 38,000,000(đ)
Mua
77 0837.646.646 7,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0838.616.616 60,720,000(đ) Mua
01239.131.131 8,550,000(đ) Mua
0773.404.404 4,750,000(đ) Mua
0762.646.646 4,750,000(đ) Mua
0768.494.494 4,750,000(đ) Mua
0775.434.434 5,230,000(đ) Mua
0774.595.595 7,600,000(đ) Mua
0782.616.616 11,400,000(đ) Mua
0706.252.252 14,250,000(đ) Mua
0793.616.616 14,250,000(đ) Mua
0794.686.686 58,900,000(đ) Mua
0822.313.313 20,900,000(đ) Mua
0779.848.848 20,900,000(đ) Mua
0397.080.080 11,400,000(đ) Mua
0886.353.353 17,100,000(đ) Mua
0837.121.121 23,000,000(đ) Mua
0817.050.050 14,250,000(đ) Mua
0822.636.636 30,550,000(đ) Mua
0853.636.636 23,190,000(đ) Mua
0813.636.636 30,550,000(đ) Mua
0334.010.010 5,250,000(đ) Mua
0382.010.010 5,060,000(đ) Mua
0382.030.030 5,060,000(đ) Mua
0382.050.050 5,520,000(đ) Mua
0382.060.060 5,520,000(đ) Mua
0379.303.303 14,360,000(đ) Mua
0379.313.313 11,690,000(đ) Mua
0379.484.484 5,520,000(đ) Mua
0379.494.494 6,440,000(đ) Mua
0379.505.505 13,530,000(đ) Mua
0379.515.515 13,530,000(đ) Mua
0379.535.535 13,530,000(đ) Mua
0379.575.575 13,530,000(đ) Mua
0379.606.606 12,610,000(đ) Mua
0379.646.646 7,180,000(đ) Mua
0333.474.474 13,530,000(đ) Mua
0333.494.494 17,580,000(đ) Mua
0333.505.505 20,890,000(đ) Mua
0333.515.515 20,890,000(đ) Mua
0333.525.525 20,890,000(đ) Mua
0982.565.565 42,510,000(đ) Mua
0968.434.434 18,050,000(đ) Mua
0826.868.868 180,500,000(đ) Mua
0855.474.474 9,500,000(đ) Mua
0823.040.040 10,450,000(đ) Mua
0854.060.060 11,400,000(đ) Mua
0853.424.424 11,400,000(đ) Mua
0824.767.767 11,400,000(đ) Mua
0852.464.464 11,400,000(đ) Mua
0814.202.202 11,400,000(đ) Mua
0817.515.515 14,250,000(đ) Mua
0825.141.141 14,250,000(đ) Mua
0816.131.131 15,200,000(đ) Mua
0815.292.292 15,200,000(đ) Mua
0782.959.959 18,050,000(đ) Mua
0846.282.282 19,000,000(đ) Mua
0815.828.828 26,600,000(đ) Mua
0812.969.969 33,250,000(đ) Mua
01643.848.848 12,350,000(đ) Mua
01627.717.717 7,600,000(đ) Mua
0996.595.595 18,310,000(đ) Mua
0931.232.232 36,100,000(đ) Mua
0997.898.898 27,600,000(đ) Mua
0853.434.434 4,800,000(đ) Mua
0762.858.858 12,000,000(đ) Mua
0838.939.939 135,000,000(đ) Mua
0833.787.787 17,100,000(đ) Mua
0835.858.858 28,500,000(đ) Mua
0966.494.494 19,000,000(đ) Mua
0946.838.838 57,000,000(đ) Mua
0941.363.363 40,850,000(đ) Mua
0985.292.292 52,250,000(đ) Mua
0968.393.393 90,250,000(đ) Mua
0964.090.090 23,750,000(đ) Mua
0984.020.020 21,850,000(đ) Mua
0988.040.040 38,000,000(đ) Mua
0837.646.646 7,000,000(đ) Mua
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp là gì


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Ads 3

   

   

   
  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

     Ms Hằng: 024.66.55.9999

  Zalo: 0868315999


  Mr Dũng : 024.66.555.999

  Zalo: 01238616789

   

   Mr Lăng : 024.66.555.666

  Zalo: 01238616789

   

  Thời Gian Làm Việc

   

  Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

   

  Chủ nhật: 8h00 - 18h00

   

  Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

   

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Quảng cáo
   

  Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

  Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

  Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

   

  
  

  Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68