sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: AAB.AAB Viettel Taxi dạng: AAB.AAB Mobifone Taxi dạng: AAB.AAB Vinaphone Taxi dạng: AAB.AAB Vietnamobile Taxi dạng: AAB.AAB Gmobile Taxi dạng: AAB.AAB Sfone Taxi dạng: AAB.AAB Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: AAB.AAB

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0346.668.668 90,000,000(đ)
Mua
2 0858.440.440 7,030,000(đ)
Mua
3 0838.551.551 9,030,000(đ)
Mua
4 0837.774.774 9,500,000(đ)
Mua
5 0839.449.449 9,500,000(đ)
Mua
6 0845.224.224 14,250,000(đ)
Mua
7 0855.771.771 19,000,000(đ)
Mua
8 0843.550.550 19,000,000(đ)
Mua
9 0853.880.880 19,000,000(đ)
Mua
10 0829.110.110 19,000,000(đ)
Mua
11 0852.773.773 19,000,000(đ)
Mua
12 0848.550.550 19,000,000(đ)
Mua
13 0847.550.550 19,000,000(đ)
Mua
14 0886.776.776 23,750,000(đ)
Mua
15 0942.557.557 23,750,000(đ)
Mua
16 0848.667.667 23,750,000(đ)
Mua
17 0824.117.117 23,750,000(đ)
Mua
18 0839.229.229 28,500,000(đ)
Mua
19 0817.008.008 28,500,000(đ)
Mua
20 0813.995.995 28,500,000(đ)
Mua
21 0818.117.117 28,500,000(đ)
Mua
22 0813.337.337 28,500,000(đ)
Mua
23 0842.008.008 28,500,000(đ)
Mua
24 0813.992.992 28,500,000(đ)
Mua
25 0854.339.339 33,250,000(đ)
Mua
26 0825.112.112 33,250,000(đ)
Mua
27 0819.229.229 33,250,000(đ)
Mua
28 0827.996.996 33,250,000(đ)
Mua
29 0813.996.996 38,000,000(đ)
Mua
30 0823.669.669 47,500,000(đ)
Mua
31 0816.998.998 47,500,000(đ)
Mua
32 0836.339.339 65,550,000(đ)
Mua
33 0987.226.226 94,050,000(đ)
Mua
34 0392.554.554 5,520,000(đ)
Mua
35 0392.446.446 4,600,000(đ)
Mua
36 0392.442.442 4,600,000(đ)
Mua
37 0386.331.331 22,080,000(đ)
Mua
38 0386.220.220 22,080,000(đ)
Mua
39 0386.440.440 22,080,000(đ)
Mua
40 0386.224.224 22,080,000(đ)
Mua
41 0389.559.559 25,760,000(đ)
Mua
42 0856.995.995 19,000,000(đ)
Mua
43 0832.880.880 19,000,000(đ)
Mua
44 0854.008.008 14,630,000(đ)
Mua
45 0818.445.445 14,250,000(đ)
Mua
46 0828.771.771 11,400,000(đ)
Mua
47 0844.664.664 11,400,000(đ)
Mua
48 0857.332.332 11,400,000(đ)
Mua
49 0825.331.331 11,400,000(đ)
Mua
50 0822.774.774 10,450,000(đ)
Mua
51 0835.771.771 10,450,000(đ)
Mua
52 0852.445.445 9,500,000(đ)
Mua
53 0849.775.775 7,600,000(đ)
Mua
54 0826.443.443 5,700,000(đ)
Mua
55 0879.007.007 28,500,000(đ)
Mua
56 0829.557.557 8,550,000(đ)
Mua
57 0327.778.778 15,200,000(đ)
Mua
58 0815.996.996 23,750,000(đ)
Mua
59 0827.220.220 5,700,000(đ)
Mua
60 0827.221.221 5,700,000(đ)
Mua
61 0843.771.771 5,700,000(đ)
Mua
62 0365.994.994 14,250,000(đ)
Mua
63 0965.778.778 46,000,000(đ)
Mua
64 0363.778.778 23,750,000(đ)
Mua
65 0971.778.778 190,000,000(đ)
Mua
66 0978.778.778 237,500,000(đ)
Mua
67 0899.996.996 114,000,000(đ)
Mua
68 0979.225.225 71,250,000(đ)
Mua
69 0939.223.223 71,250,000(đ)
Mua
70 0911.332.332 38,000,000(đ)
Mua
71 0989.223.223 80,750,000(đ)
Mua
72 0814.339.339 18,000,000(đ)
Mua
73 0989.226.226 129,000,000(đ)
Mua
74 0387.774.774 9,570,000(đ)
Mua
75 0387.773.773 10,770,000(đ)
Mua
76 0394.661.661 22,080,000(đ)
Mua
77 0857.334.334 23,000,000(đ)
Mua
78 0814.336.336 32,200,000(đ)
Mua
79 0394.110.110 16,560,000(đ)
Mua
80 0394.114.114 23,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0346.668.668 90,000,000(đ) Mua
0858.440.440 7,030,000(đ) Mua
0838.551.551 9,030,000(đ) Mua
0837.774.774 9,500,000(đ) Mua
0839.449.449 9,500,000(đ) Mua
0845.224.224 14,250,000(đ) Mua
0855.771.771 19,000,000(đ) Mua
0843.550.550 19,000,000(đ) Mua
0853.880.880 19,000,000(đ) Mua
0829.110.110 19,000,000(đ) Mua
0852.773.773 19,000,000(đ) Mua
0848.550.550 19,000,000(đ) Mua
0847.550.550 19,000,000(đ) Mua
0886.776.776 23,750,000(đ) Mua
0942.557.557 23,750,000(đ) Mua
0848.667.667 23,750,000(đ) Mua
0824.117.117 23,750,000(đ) Mua
0839.229.229 28,500,000(đ) Mua
0817.008.008 28,500,000(đ) Mua
0813.995.995 28,500,000(đ) Mua
0818.117.117 28,500,000(đ) Mua
0813.337.337 28,500,000(đ) Mua
0842.008.008 28,500,000(đ) Mua
0813.992.992 28,500,000(đ) Mua
0854.339.339 33,250,000(đ) Mua
0825.112.112 33,250,000(đ) Mua
0819.229.229 33,250,000(đ) Mua
0827.996.996 33,250,000(đ) Mua
0813.996.996 38,000,000(đ) Mua
0823.669.669 47,500,000(đ) Mua
0816.998.998 47,500,000(đ) Mua
0836.339.339 65,550,000(đ) Mua
0987.226.226 94,050,000(đ) Mua
0392.554.554 5,520,000(đ) Mua
0392.446.446 4,600,000(đ) Mua
0392.442.442 4,600,000(đ) Mua
0386.331.331 22,080,000(đ) Mua
0386.220.220 22,080,000(đ) Mua
0386.440.440 22,080,000(đ) Mua
0386.224.224 22,080,000(đ) Mua
0389.559.559 25,760,000(đ) Mua
0856.995.995 19,000,000(đ) Mua
0832.880.880 19,000,000(đ) Mua
0854.008.008 14,630,000(đ) Mua
0818.445.445 14,250,000(đ) Mua
0828.771.771 11,400,000(đ) Mua
0844.664.664 11,400,000(đ) Mua
0857.332.332 11,400,000(đ) Mua
0825.331.331 11,400,000(đ) Mua
0822.774.774 10,450,000(đ) Mua
0835.771.771 10,450,000(đ) Mua
0852.445.445 9,500,000(đ) Mua
0849.775.775 7,600,000(đ) Mua
0826.443.443 5,700,000(đ) Mua
0879.007.007 28,500,000(đ) Mua
0829.557.557 8,550,000(đ) Mua
0327.778.778 15,200,000(đ) Mua
0815.996.996 23,750,000(đ) Mua
0827.220.220 5,700,000(đ) Mua
0827.221.221 5,700,000(đ) Mua
0843.771.771 5,700,000(đ) Mua
0365.994.994 14,250,000(đ) Mua
0965.778.778 46,000,000(đ) Mua
0363.778.778 23,750,000(đ) Mua
0971.778.778 190,000,000(đ) Mua
0978.778.778 237,500,000(đ) Mua
0899.996.996 114,000,000(đ) Mua
0979.225.225 71,250,000(đ) Mua
0939.223.223 71,250,000(đ) Mua
0911.332.332 38,000,000(đ) Mua
0989.223.223 80,750,000(đ) Mua
0814.339.339 18,000,000(đ) Mua
0989.226.226 129,000,000(đ) Mua
0387.774.774 9,570,000(đ) Mua
0387.773.773 10,770,000(đ) Mua
0394.661.661 22,080,000(đ) Mua
0857.334.334 23,000,000(đ) Mua
0814.336.336 32,200,000(đ) Mua
0394.110.110 16,560,000(đ) Mua
0394.114.114 23,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666