sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: AAB.AAB Viettel Taxi dạng: AAB.AAB Mobifone Taxi dạng: AAB.AAB Vinaphone Taxi dạng: AAB.AAB Vietnamobile Taxi dạng: AAB.AAB Gmobile Taxi dạng: AAB.AAB Sfone Taxi dạng: AAB.AAB Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: AAB.AAB

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0843.117.117 27,600,000(đ)
Mua
2 0378.993.993 14,250,000(đ)
Mua
3 0868.668.668 634,600,000(đ)
Mua
4 0898.112.112 37,050,000(đ)
Mua
5 0769.557.557 8,550,000(đ)
Mua
6 0794.556.556 9,500,000(đ)
Mua
7 0706.002.002 11,400,000(đ)
Mua
8 0793.665.665 14,250,000(đ)
Mua
9 0782.662.662 14,250,000(đ)
Mua
10 0835.114.114 36,800,000(đ)
Mua
11 0988.661.661 59,800,000(đ)
Mua
12 0843.119.119 26,680,000(đ)
Mua
13 0843.118.118 25,760,000(đ)
Mua
14 0599.887.887 5,700,000(đ)
Mua
15 0854.449.449 6,650,000(đ)
Mua
16 0854.446.446 6,650,000(đ)
Mua
17 0854.445.445 6,650,000(đ)
Mua
18 0854.442.442 4,750,000(đ)
Mua
19 0854.440.440 4,750,000(đ)
Mua
20 0818.339.339 76,000,000(đ)
Mua
21 0779.997.997 76,000,000(đ)
Mua
22 0358.110.110 5,620,000(đ)
Mua
23 0347.110.110 4,700,000(đ)
Mua
24 0348.220.220 5,160,000(đ)
Mua
25 0347.220.220 4,970,000(đ)
Mua
26 0357.220.220 5,060,000(đ)
Mua
27 0356.220.220 6,170,000(đ)
Mua
28 0358.330.330 6,170,000(đ)
Mua
29 0348.330.330 4,330,000(đ)
Mua
30 0347.330.330 4,330,000(đ)
Mua
31 0357.330.330 5,250,000(đ)
Mua
32 0358.440.440 4,330,000(đ)
Mua
33 0348.440.440 4,330,000(đ)
Mua
34 0357.440.440 4,330,000(đ)
Mua
35 0347.440.440 4,330,000(đ)
Mua
36 0346.440.440 4,330,000(đ)
Mua
37 0348.550.550 4,790,000(đ)
Mua
38 0347.550.550 4,700,000(đ)
Mua
39 0358.660.660 6,540,000(đ)
Mua
40 0347.660.660 4,700,000(đ)
Mua
41 0358.770.770 6,540,000(đ)
Mua
42 0346.770.770 4,600,000(đ)
Mua
43 0347.880.880 6,440,000(đ)
Mua
44 0347.990.990 8,380,000(đ)
Mua
45 0346.990.990 9,300,000(đ)
Mua
46 0358.551.551 5,620,000(đ)
Mua
47 0356.551.551 5,620,000(đ)
Mua
48 0348.551.551 4,600,000(đ)
Mua
49 0346.551.551 4,330,000(đ)
Mua
50 0346.002.002 6,440,000(đ)
Mua
51 0348.332.332 5,250,000(đ)
Mua
52 0347.332.332 5,250,000(đ)
Mua
53 0346.332.332 5,250,000(đ)
Mua
54 0357.442.442 4,330,000(đ)
Mua
55 0348.442.442 4,330,000(đ)
Mua
56 0347.442.442 3,410,000(đ)
Mua
57 0346.442.442 4,330,000(đ)
Mua
58 0348.003.003 5,620,000(đ)
Mua
59 0347.003.003 5,620,000(đ)
Mua
60 0348.223.223 9,200,000(đ)
Mua
61 0347.223.223 7,820,000(đ)
Mua
62 0348.443.443 3,410,000(đ)
Mua
63 0347.443.443 3,410,000(đ)
Mua
64 0357.443.443 3,410,000(đ)
Mua
65 0356.443.443 3,410,000(đ)
Mua
66 0358.443.443 3,410,000(đ)
Mua
67 0358.553.553 6,540,000(đ)
Mua
68 0348.553.553 6,440,000(đ)
Mua
69 0347.553.553 6,080,000(đ)
Mua
70 0346.553.553 6,440,000(đ)
Mua
71 0347.773.773 6,170,000(đ)
Mua
72 0346.773.773 6,170,000(đ)
Mua
73 0358.884.884 7,460,000(đ)
Mua
74 0357.884.884 6,440,000(đ)
Mua
75 0346.884.884 6,440,000(đ)
Mua
76 0347.994.994 8,380,000(đ)
Mua
77 0346.994.994 9,200,000(đ)
Mua
78 0345.994.994 17,670,000(đ)
Mua
79 0348.005.005 6,540,000(đ)
Mua
80 0347.225.225 6,540,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0843.117.117 27,600,000(đ) Mua
0378.993.993 14,250,000(đ) Mua
0868.668.668 634,600,000(đ) Mua
0898.112.112 37,050,000(đ) Mua
0769.557.557 8,550,000(đ) Mua
0794.556.556 9,500,000(đ) Mua
0706.002.002 11,400,000(đ) Mua
0793.665.665 14,250,000(đ) Mua
0782.662.662 14,250,000(đ) Mua
0835.114.114 36,800,000(đ) Mua
0988.661.661 59,800,000(đ) Mua
0843.119.119 26,680,000(đ) Mua
0843.118.118 25,760,000(đ) Mua
0599.887.887 5,700,000(đ) Mua
0854.449.449 6,650,000(đ) Mua
0854.446.446 6,650,000(đ) Mua
0854.445.445 6,650,000(đ) Mua
0854.442.442 4,750,000(đ) Mua
0854.440.440 4,750,000(đ) Mua
0818.339.339 76,000,000(đ) Mua
0779.997.997 76,000,000(đ) Mua
0358.110.110 5,620,000(đ) Mua
0347.110.110 4,700,000(đ) Mua
0348.220.220 5,160,000(đ) Mua
0347.220.220 4,970,000(đ) Mua
0357.220.220 5,060,000(đ) Mua
0356.220.220 6,170,000(đ) Mua
0358.330.330 6,170,000(đ) Mua
0348.330.330 4,330,000(đ) Mua
0347.330.330 4,330,000(đ) Mua
0357.330.330 5,250,000(đ) Mua
0358.440.440 4,330,000(đ) Mua
0348.440.440 4,330,000(đ) Mua
0357.440.440 4,330,000(đ) Mua
0347.440.440 4,330,000(đ) Mua
0346.440.440 4,330,000(đ) Mua
0348.550.550 4,790,000(đ) Mua
0347.550.550 4,700,000(đ) Mua
0358.660.660 6,540,000(đ) Mua
0347.660.660 4,700,000(đ) Mua
0358.770.770 6,540,000(đ) Mua
0346.770.770 4,600,000(đ) Mua
0347.880.880 6,440,000(đ) Mua
0347.990.990 8,380,000(đ) Mua
0346.990.990 9,300,000(đ) Mua
0358.551.551 5,620,000(đ) Mua
0356.551.551 5,620,000(đ) Mua
0348.551.551 4,600,000(đ) Mua
0346.551.551 4,330,000(đ) Mua
0346.002.002 6,440,000(đ) Mua
0348.332.332 5,250,000(đ) Mua
0347.332.332 5,250,000(đ) Mua
0346.332.332 5,250,000(đ) Mua
0357.442.442 4,330,000(đ) Mua
0348.442.442 4,330,000(đ) Mua
0347.442.442 3,410,000(đ) Mua
0346.442.442 4,330,000(đ) Mua
0348.003.003 5,620,000(đ) Mua
0347.003.003 5,620,000(đ) Mua
0348.223.223 9,200,000(đ) Mua
0347.223.223 7,820,000(đ) Mua
0348.443.443 3,410,000(đ) Mua
0347.443.443 3,410,000(đ) Mua
0357.443.443 3,410,000(đ) Mua
0356.443.443 3,410,000(đ) Mua
0358.443.443 3,410,000(đ) Mua
0358.553.553 6,540,000(đ) Mua
0348.553.553 6,440,000(đ) Mua
0347.553.553 6,080,000(đ) Mua
0346.553.553 6,440,000(đ) Mua
0347.773.773 6,170,000(đ) Mua
0346.773.773 6,170,000(đ) Mua
0358.884.884 7,460,000(đ) Mua
0357.884.884 6,440,000(đ) Mua
0346.884.884 6,440,000(đ) Mua
0347.994.994 8,380,000(đ) Mua
0346.994.994 9,200,000(đ) Mua
0345.994.994 17,670,000(đ) Mua
0348.005.005 6,540,000(đ) Mua
0347.225.225 6,540,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68