sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 999 Viettel Tam Hoa: 999 Mobifone Tam Hoa: 999 Vinaphone Tam Hoa: 999 Vietnamobile Tam Hoa: 999 Gmobile Tam Hoa: 999 Sfone Tam Hoa: 999 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 999

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0812197999 17,500,000(đ)
Mua
2 0816106999 14,750,000(đ)
Mua
3 0837924999 8,300,000(đ)
Mua
4 0855917999 14,750,000(đ)
Mua
5 0839487999 10,150,000(đ)
Mua
6 0853260999 7,850,000(đ)
Mua
7 0839520999 8,300,000(đ)
Mua
8 0855480999 8,300,000(đ)
Mua
9 0832844999 7,400,000(đ)
Mua
10 0812190999 32,200,000(đ)
Mua
11 0854085999 7,360,000(đ)
Mua
12 0854081999 7,360,000(đ)
Mua
13 0843117999 7,360,000(đ)
Mua
14 0834335999 13,800,000(đ)
Mua
15 0837117999 13,800,000(đ)
Mua
16 0854367999 11,040,000(đ)
Mua
17 0853264999 7,360,000(đ)
Mua
18 0853794999 7,360,000(đ)
Mua
19 0843116999 13,800,000(đ)
Mua
20 0837115999 18,400,000(đ)
Mua
21 0838066999 46,000,000(đ)
Mua
22 0832234999 26,680,000(đ)
Mua
23 0832233999 54,280,000(đ)
Mua
24 0853788999 23,000,000(đ)
Mua
25 0832595999 35,880,000(đ)
Mua
26 0855981999 23,000,000(đ)
Mua
27 0838616999 32,200,000(đ)
Mua
28 0888394999 18,400,000(đ)
Mua
29 0377333999 230,000,000(đ)
Mua
30 0837121999 23,000,000(đ)
Mua
31 0843118999 11,500,000(đ)
Mua
32 02466555999 92,000,000(đ)
Mua
33 0789151999 13,900,000(đ)
Mua
34 0769041999 7,500,000(đ)
Mua
35 0763141999 8,000,000(đ)
Mua
36 0796158999 7,500,000(đ)
Mua
37 0796156999 7,500,000(đ)
Mua
38 0795061999 11,000,000(đ)
Mua
39 0795122999 7,500,000(đ)
Mua
40 0387156999 8,500,000(đ)
Mua
41 0387060999 9,500,000(đ)
Mua
42 0384955999 8,500,000(đ)
Mua
43 0387335999 8,500,000(đ)
Mua
44 0941186999 23,000,000(đ)
Mua
45 0369280999 11,040,000(đ)
Mua
46 0846795999 9,200,000(đ)
Mua
47 0846692999 13,800,000(đ)
Mua
48 0857092999 9,200,000(đ)
Mua
49 0941071999 18,400,000(đ)
Mua
50 0898004999 6,300,000(đ)
Mua
51 0898841999 9,100,000(đ)
Mua
52 0898008999 22,750,000(đ)
Mua
53 0847316999 4,600,000(đ)
Mua
54 0832947999 4,600,000(đ)
Mua
55 0839647999 4,600,000(đ)
Mua
56 0835347999 4,600,000(đ)
Mua
57 0833487999 4,600,000(đ)
Mua
58 0858706999 4,600,000(đ)
Mua
59 0832647999 4,600,000(đ)
Mua
60 0833147999 4,600,000(đ)
Mua
61 0835647999 4,600,000(đ)
Mua
62 0855147999 4,600,000(đ)
Mua
63 0836947999 4,600,000(đ)
Mua
64 01639684999 4,600,000(đ)
Mua
65 01247316999 5,060,000(đ)
Mua
66 01232947999 5,060,000(đ)
Mua
67 01239647999 5,060,000(đ)
Mua
68 01235347999 5,060,000(đ)
Mua
69 01233487999 5,060,000(đ)
Mua
70 01258706999 5,060,000(đ)
Mua
71 01232647999 5,060,000(đ)
Mua
72 01233147999 5,060,000(đ)
Mua
73 01235647999 5,060,000(đ)
Mua
74 01255147999 5,060,000(đ)
Mua
75 01236947999 5,060,000(đ)
Mua
76 0854147999 5,520,000(đ)
Mua
77 0849587999 5,520,000(đ)
Mua
78 0857247999 5,520,000(đ)
Mua
79 0834276999 5,520,000(đ)
Mua
80 0847716999 5,520,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0812197999 17,500,000(đ) Mua
0816106999 14,750,000(đ) Mua
0837924999 8,300,000(đ) Mua
0855917999 14,750,000(đ) Mua
0839487999 10,150,000(đ) Mua
0853260999 7,850,000(đ) Mua
0839520999 8,300,000(đ) Mua
0855480999 8,300,000(đ) Mua
0832844999 7,400,000(đ) Mua
0812190999 32,200,000(đ) Mua
0854085999 7,360,000(đ) Mua
0854081999 7,360,000(đ) Mua
0843117999 7,360,000(đ) Mua
0834335999 13,800,000(đ) Mua
0837117999 13,800,000(đ) Mua
0854367999 11,040,000(đ) Mua
0853264999 7,360,000(đ) Mua
0853794999 7,360,000(đ) Mua
0843116999 13,800,000(đ) Mua
0837115999 18,400,000(đ) Mua
0838066999 46,000,000(đ) Mua
0832234999 26,680,000(đ) Mua
0832233999 54,280,000(đ) Mua
0853788999 23,000,000(đ) Mua
0832595999 35,880,000(đ) Mua
0855981999 23,000,000(đ) Mua
0838616999 32,200,000(đ) Mua
0888394999 18,400,000(đ) Mua
0377333999 230,000,000(đ) Mua
0837121999 23,000,000(đ) Mua
0843118999 11,500,000(đ) Mua
02466555999 92,000,000(đ) Mua
0789151999 13,900,000(đ) Mua
0769041999 7,500,000(đ) Mua
0763141999 8,000,000(đ) Mua
0796158999 7,500,000(đ) Mua
0796156999 7,500,000(đ) Mua
0795061999 11,000,000(đ) Mua
0795122999 7,500,000(đ) Mua
0387156999 8,500,000(đ) Mua
0387060999 9,500,000(đ) Mua
0384955999 8,500,000(đ) Mua
0387335999 8,500,000(đ) Mua
0941186999 23,000,000(đ) Mua
0369280999 11,040,000(đ) Mua
0846795999 9,200,000(đ) Mua
0846692999 13,800,000(đ) Mua
0857092999 9,200,000(đ) Mua
0941071999 18,400,000(đ) Mua
0898004999 6,300,000(đ) Mua
0898841999 9,100,000(đ) Mua
0898008999 22,750,000(đ) Mua
0847316999 4,600,000(đ) Mua
0832947999 4,600,000(đ) Mua
0839647999 4,600,000(đ) Mua
0835347999 4,600,000(đ) Mua
0833487999 4,600,000(đ) Mua
0858706999 4,600,000(đ) Mua
0832647999 4,600,000(đ) Mua
0833147999 4,600,000(đ) Mua
0835647999 4,600,000(đ) Mua
0855147999 4,600,000(đ) Mua
0836947999 4,600,000(đ) Mua
01639684999 4,600,000(đ) Mua
01247316999 5,060,000(đ) Mua
01232947999 5,060,000(đ) Mua
01239647999 5,060,000(đ) Mua
01235347999 5,060,000(đ) Mua
01233487999 5,060,000(đ) Mua
01258706999 5,060,000(đ) Mua
01232647999 5,060,000(đ) Mua
01233147999 5,060,000(đ) Mua
01235647999 5,060,000(đ) Mua
01255147999 5,060,000(đ) Mua
01236947999 5,060,000(đ) Mua
0854147999 5,520,000(đ) Mua
0849587999 5,520,000(đ) Mua
0857247999 5,520,000(đ) Mua
0834276999 5,520,000(đ) Mua
0847716999 5,520,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68