sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

Máy bơm lốp oto mini 12v MBStech

Ads 1

Ads 2

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 999 Viettel Tam Hoa: 999 Mobifone Tam Hoa: 999 Vinaphone Tam Hoa: 999 Vietnamobile Tam Hoa: 999 Gmobile Tam Hoa: 999 Sfone Tam Hoa: 999 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 999

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0909965999 45,600,000(đ) 65
Mua
2 0933693999 45,600,000(đ) 60
Mua
3 0909623999 38,950,000(đ) 56
Mua
4 0908216999 34,200,000(đ) 53
Mua
5 0931832999 25,650,000(đ) 53
Mua
6 0964112999 31,000,000(đ) 50
Mua
7 0993300999 26,000,000(đ) 51
Mua
8 0942367999 24,000,000(đ) 58
Mua
9 0904164999 18,500,000(đ) 51
Mua
10 0915433999 29,000,000(đ) 52
Mua
11 0911294999 18,500,000(đ) 53
Mua
12 0933835999 24,000,000(đ) 58
Mua
13 0938612999 21,500,000(đ) 56
Mua
14 0906744999 18,500,000(đ) 57
Mua
15 0906472999 18,500,000(đ) 55
Mua
16 0907435999 13,000,000(đ) 55
Mua
17 0911890999 35,000,000(đ) 55
Mua
18 0974111999 167,000,000(đ) 50
Mua
19 0925333999 188,000,000(đ) 52
Mua
20 0967260999 28,000,000(đ) 57
Mua
21 0901507999 20,000,000(đ) 49
Mua
22 0901407999 20,000,000(đ) 48
Mua
23 0907062999 26,000,000(đ) 51
Mua
24 0987146999 23,000,000(đ) 62
Mua
25 0962207999 26,000,000(đ) 53
Mua
26 0987820999 35,000,000(đ) 61
Mua
27 0987802999 35,000,000(đ) 61
Mua
28 0961792999 31,000,000(đ) 61
Mua
29 0975087999 24,000,000(đ) 63
Mua
30 0965554999 37,000,000(đ) 61
Mua
31 0916685999 43,000,000(đ) 62
Mua
32 01268500999 9,000,000(đ) 49
Mua
33 01252088999 25,000,000(đ) 53
Mua
34 01254688999 35,000,000(đ) 61
Mua
35 01272696999 30,000,000(đ) 60
Mua
36 01294997999 25,000,000(đ) 68
Mua
37 01656992999 46,000,000(đ) 65
Mua
38 01268567999 36,000,000(đ) 62
Mua
39 01267000999 88,000,000(đ) 43
Mua
40 01657914999 4,800,000(đ) 60
Mua
41 01625094999 4,800,000(đ) 54
Mua
42 01644.111.999 80,000,000(đ) 45
Mua
43 01214666999 150,000,000(đ) 53
Mua
44 01227666999 660,000,000(đ) 57
Mua
45 024.66.555.999 90,000,000(đ) 60
Mua
46 0928963999 6,500,000(đ) 64
Mua
47 01297.607.999 5,350,000(đ) 59
Mua
48 0832844999 5,400,000(đ) 56
Mua
49 0898.511.999 19,000,000(đ) 59
Mua
50 0931.858.999 47,500,000(đ) 61
Mua
51 093.1168.999 80,750,000(đ) 55
Mua
52 0901.444.999 237,500,000(đ) 49
Mua
53 01236.432.999 4,750,000(đ) 48
Mua
54 0129.8760.999 4,750,000(đ) 60
Mua
55 0129.71.84.999 4,750,000(đ) 59
Mua
56 01246.448.999 4,750,000(đ) 56
Mua
57 0127.4306.999 4,750,000(đ) 50
Mua
58 01234.160.999 4,750,000(đ) 44
Mua
59 01246.774.999 4,750,000(đ) 58
Mua
60 012487.60.999 4,750,000(đ) 55
Mua
61 01245.807.999 4,750,000(đ) 54
Mua
62 01255.410.999 4,750,000(đ) 45
Mua
63 012524.90.999 4,750,000(đ) 50
Mua
64 01244.264.999 4,750,000(đ) 50
Mua
65 01247.440.999 4,750,000(đ) 49
Mua
66 01254.120.999 4,750,000(đ) 42
Mua
67 012389.74.999 4,750,000(đ) 61
Mua
68 01256.304.999 4,750,000(đ) 48
Mua
69 01247.664.999 4,750,000(đ) 57
Mua
70 01298.414.999 5,700,000(đ) 56
Mua
71 01276.548.999 5,700,000(đ) 60
Mua
72 01244.35.1999 5,700,000(đ) 47
Mua
73 0123.764.3999 5,700,000(đ) 53
Mua
74 0123.5416.999 5,700,000(đ) 49
Mua
75 0124.660.1999 5,700,000(đ) 47
Mua
76 01248.660.999 5,700,000(đ) 54
Mua
77 01279.694.999 5,700,000(đ) 65
Mua
78 01296.442.999 5,700,000(đ) 55
Mua
79 0129.6844.999 5,700,000(đ) 61
Mua
80 01238.47.3999 5,700,000(đ) 55
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Tổng Đặt Mua
0909965999 45,600,000(đ) 65 Mua
0933693999 45,600,000(đ) 60 Mua
0909623999 38,950,000(đ) 56 Mua
0908216999 34,200,000(đ) 53 Mua
0931832999 25,650,000(đ) 53 Mua
0964112999 31,000,000(đ) 50 Mua
0993300999 26,000,000(đ) 51 Mua
0942367999 24,000,000(đ) 58 Mua
0904164999 18,500,000(đ) 51 Mua
0915433999 29,000,000(đ) 52 Mua
0911294999 18,500,000(đ) 53 Mua
0933835999 24,000,000(đ) 58 Mua
0938612999 21,500,000(đ) 56 Mua
0906744999 18,500,000(đ) 57 Mua
0906472999 18,500,000(đ) 55 Mua
0907435999 13,000,000(đ) 55 Mua
0911890999 35,000,000(đ) 55 Mua
0974111999 167,000,000(đ) 50 Mua
0925333999 188,000,000(đ) 52 Mua
0967260999 28,000,000(đ) 57 Mua
0901507999 20,000,000(đ) 49 Mua
0901407999 20,000,000(đ) 48 Mua
0907062999 26,000,000(đ) 51 Mua
0987146999 23,000,000(đ) 62 Mua
0962207999 26,000,000(đ) 53 Mua
0987820999 35,000,000(đ) 61 Mua
0987802999 35,000,000(đ) 61 Mua
0961792999 31,000,000(đ) 61 Mua
0975087999 24,000,000(đ) 63 Mua
0965554999 37,000,000(đ) 61 Mua
0916685999 43,000,000(đ) 62 Mua
01268500999 9,000,000(đ) 49 Mua
01252088999 25,000,000(đ) 53 Mua
01254688999 35,000,000(đ) 61 Mua
01272696999 30,000,000(đ) 60 Mua
01294997999 25,000,000(đ) 68 Mua
01656992999 46,000,000(đ) 65 Mua
01268567999 36,000,000(đ) 62 Mua
01267000999 88,000,000(đ) 43 Mua
01657914999 4,800,000(đ) 60 Mua
01625094999 4,800,000(đ) 54 Mua
01644.111.999 80,000,000(đ) 45 Mua
01214666999 150,000,000(đ) 53 Mua
01227666999 660,000,000(đ) 57 Mua
024.66.555.999 90,000,000(đ) 60 Mua
0928963999 6,500,000(đ) 64 Mua
01297.607.999 5,350,000(đ) 59 Mua
0832844999 5,400,000(đ) 56 Mua
0898.511.999 19,000,000(đ) 59 Mua
0931.858.999 47,500,000(đ) 61 Mua
093.1168.999 80,750,000(đ) 55 Mua
0901.444.999 237,500,000(đ) 49 Mua
01236.432.999 4,750,000(đ) 48 Mua
0129.8760.999 4,750,000(đ) 60 Mua
0129.71.84.999 4,750,000(đ) 59 Mua
01246.448.999 4,750,000(đ) 56 Mua
0127.4306.999 4,750,000(đ) 50 Mua
01234.160.999 4,750,000(đ) 44 Mua
01246.774.999 4,750,000(đ) 58 Mua
012487.60.999 4,750,000(đ) 55 Mua
01245.807.999 4,750,000(đ) 54 Mua
01255.410.999 4,750,000(đ) 45 Mua
012524.90.999 4,750,000(đ) 50 Mua
01244.264.999 4,750,000(đ) 50 Mua
01247.440.999 4,750,000(đ) 49 Mua
01254.120.999 4,750,000(đ) 42 Mua
012389.74.999 4,750,000(đ) 61 Mua
01256.304.999 4,750,000(đ) 48 Mua
01247.664.999 4,750,000(đ) 57 Mua
01298.414.999 5,700,000(đ) 56 Mua
01276.548.999 5,700,000(đ) 60 Mua
01244.35.1999 5,700,000(đ) 47 Mua
0123.764.3999 5,700,000(đ) 53 Mua
0123.5416.999 5,700,000(đ) 49 Mua
0124.660.1999 5,700,000(đ) 47 Mua
01248.660.999 5,700,000(đ) 54 Mua
01279.694.999 5,700,000(đ) 65 Mua
01296.442.999 5,700,000(đ) 55 Mua
0129.6844.999 5,700,000(đ) 61 Mua
01238.47.3999 5,700,000(đ) 55 Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Sim Số Đẹp + Gói VD89P

 

* Miễn phí 2G Data/1ngày

 

* Gọi nội mạng ko giới hạn

 

* Gọi 50p ngoại mạng MP

* Cước Duy Trì 100k/1tháng

083.7986.222

0835.986.222

082.3986.222

082.6802.555

085.7968.222

Chi tiết gọi: 0868315999


Ads 3

Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

   Mb-Zalo: 08683.15.999

 

Mr Dũng : 024.66.555.999

   Mb-Zalo: 0868.56.2222

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

  Mb-Zalo: 01238.61.6789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo

Ads 5

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68