sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tứ Quý: 8888 Viettel Tứ Quý: 8888 Mobifone Tứ Quý: 8888 Vinaphone Tứ Quý: 8888 Vietnamobile Tứ Quý: 8888 Gmobile Tứ Quý: 8888 Sfone Tứ Quý: 8888 Cố Định

> Tứ Quý: 8888

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0825168888 160,000,000(đ)
Mua
2 0399418888 58,000,000(đ)
Mua
3 0838.33.8888 533,888,888(đ)
Mua
4 0362518888 114,000,000(đ)
Mua
5 0855868888 427,500,000(đ)
Mua
6 0911238888 760,000,000(đ)
Mua
7 0971998888 414,000,000(đ)
Mua
8 0357928888 257,600,000(đ)
Mua
9 0869338888 367,080,000(đ)
Mua
10 0983818888 542,800,000(đ)
Mua
11 0879198888 304,000,000(đ)
Mua
12 0388.05.8888 231,840,000(đ)
Mua
13 0879168888 237,500,000(đ)
Mua
14 0355168888 189,050,000(đ)
Mua
15 0363458888 322,000,000(đ)
Mua
16 0838818888 465,500,000(đ)
Mua
17 0855678888 313,500,000(đ)
Mua
18 2422828888 50,450,000(đ)
Mua
19 0985838888 902,500,000(đ)
Mua
20 0352818888 201,400,000(đ)
Mua
21 0869758888 178,600,000(đ)
Mua
22 0856528888 133,000,000(đ)
Mua
23 0817208888 79,000,000(đ)
Mua
24 0375638888 85,000,000(đ)
Mua
25 0329938888 145,000,000(đ)
Mua
26 0964508888 220,000,000(đ)
Mua
27 0967158888 275,000,000(đ)
Mua
28 0963258888 299,000,000(đ)
Mua
29 0336248888 121,440,000(đ)
Mua
30 0859678888 179,400,000(đ)
Mua
31 0362128888 138,000,000(đ)
Mua
32 0368128888 13,800,000(đ)
Mua
33 0368258888 147,200,000(đ)
Mua
34 0332838888 174,800,000(đ)
Mua
35 0335.94.8888 65,000,000(đ)
Mua
36 035.842.8888 65,000,000(đ)
Mua
37 0398158888 80,960,000(đ)
Mua
38 0834478888 82,800,000(đ)
Mua
39 0383718888 92,000,000(đ)
Mua
40 0367198888 92,000,000(đ)
Mua
41 0345758888 92,000,000(đ)
Mua
42 0387318888 92,000,000(đ)
Mua
43 0384698888 93,840,000(đ)
Mua
44 0399048888 93,840,000(đ)
Mua
45 0335128888 119,600,000(đ)
Mua
46 0328918888 119,600,000(đ)
Mua
47 0362928888 136,160,000(đ)
Mua
48 0948648888 165,600,000(đ)
Mua
49 0336628888 175,720,000(đ)
Mua
50 0378798888 186,760,000(đ)
Mua
51 0336268888 205,160,000(đ)
Mua
52 0962578888 217,120,000(đ)
Mua
53 0333268888 218,960,000(đ)
Mua
54 0339798888 274,160,000(đ)
Mua
55 0962398888 314,640,000(đ)
Mua
56 0976118888 379,040,000(đ)
Mua
57 0976228888 396,520,000(đ)
Mua
58 0988618888 460,000,000(đ)
Mua
59 0819958888 283,360,000(đ)
Mua
60 0819868888 446,200,000(đ)
Mua
61 0828078888 123,280,000(đ)
Mua
62 0827668888 264,040,000(đ)
Mua
63 0816998888 264,040,000(đ)
Mua
64 0837368888 136,160,000(đ)
Mua
65 0828998888 389,850,000(đ)
Mua
66 0838828888 368,000,000(đ)
Mua
67 0839898888 343,850,000(đ)
Mua
68 0828808888 276,000,000(đ)
Mua
69 0398228888 216,200,000(đ)
Mua
70 0839828888 205,850,000(đ)
Mua
71 0839858888 205,850,000(đ)
Mua
72 0829798888 193,200,000(đ)
Mua
73 0839258888 159,850,000(đ)
Mua
74 0845608888 98,900,000(đ)
Mua
75 0814738888 73,600,000(đ)
Mua
76 0835208888 73,600,000(đ)
Mua
77 0839348888 73,600,000(đ)
Mua
78 0829408888 73,600,000(đ)
Mua
79 0838428888 82,800,000(đ)
Mua
80 0843918888 92,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0825168888 160,000,000(đ) Mua
0399418888 58,000,000(đ) Mua
0838.33.8888 533,888,888(đ) Mua
0362518888 114,000,000(đ) Mua
0855868888 427,500,000(đ) Mua
0911238888 760,000,000(đ) Mua
0971998888 414,000,000(đ) Mua
0357928888 257,600,000(đ) Mua
0869338888 367,080,000(đ) Mua
0983818888 542,800,000(đ) Mua
0879198888 304,000,000(đ) Mua
0388.05.8888 231,840,000(đ) Mua
0879168888 237,500,000(đ) Mua
0355168888 189,050,000(đ) Mua
0363458888 322,000,000(đ) Mua
0838818888 465,500,000(đ) Mua
0855678888 313,500,000(đ) Mua
2422828888 50,450,000(đ) Mua
0985838888 902,500,000(đ) Mua
0352818888 201,400,000(đ) Mua
0869758888 178,600,000(đ) Mua
0856528888 133,000,000(đ) Mua
0817208888 79,000,000(đ) Mua
0375638888 85,000,000(đ) Mua
0329938888 145,000,000(đ) Mua
0964508888 220,000,000(đ) Mua
0967158888 275,000,000(đ) Mua
0963258888 299,000,000(đ) Mua
0336248888 121,440,000(đ) Mua
0859678888 179,400,000(đ) Mua
0362128888 138,000,000(đ) Mua
0368128888 13,800,000(đ) Mua
0368258888 147,200,000(đ) Mua
0332838888 174,800,000(đ) Mua
0335.94.8888 65,000,000(đ) Mua
035.842.8888 65,000,000(đ) Mua
0398158888 80,960,000(đ) Mua
0834478888 82,800,000(đ) Mua
0383718888 92,000,000(đ) Mua
0367198888 92,000,000(đ) Mua
0345758888 92,000,000(đ) Mua
0387318888 92,000,000(đ) Mua
0384698888 93,840,000(đ) Mua
0399048888 93,840,000(đ) Mua
0335128888 119,600,000(đ) Mua
0328918888 119,600,000(đ) Mua
0362928888 136,160,000(đ) Mua
0948648888 165,600,000(đ) Mua
0336628888 175,720,000(đ) Mua
0378798888 186,760,000(đ) Mua
0336268888 205,160,000(đ) Mua
0962578888 217,120,000(đ) Mua
0333268888 218,960,000(đ) Mua
0339798888 274,160,000(đ) Mua
0962398888 314,640,000(đ) Mua
0976118888 379,040,000(đ) Mua
0976228888 396,520,000(đ) Mua
0988618888 460,000,000(đ) Mua
0819958888 283,360,000(đ) Mua
0819868888 446,200,000(đ) Mua
0828078888 123,280,000(đ) Mua
0827668888 264,040,000(đ) Mua
0816998888 264,040,000(đ) Mua
0837368888 136,160,000(đ) Mua
0828998888 389,850,000(đ) Mua
0838828888 368,000,000(đ) Mua
0839898888 343,850,000(đ) Mua
0828808888 276,000,000(đ) Mua
0398228888 216,200,000(đ) Mua
0839828888 205,850,000(đ) Mua
0839858888 205,850,000(đ) Mua
0829798888 193,200,000(đ) Mua
0839258888 159,850,000(đ) Mua
0845608888 98,900,000(đ) Mua
0814738888 73,600,000(đ) Mua
0835208888 73,600,000(đ) Mua
0839348888 73,600,000(đ) Mua
0829408888 73,600,000(đ) Mua
0838428888 82,800,000(đ) Mua
0843918888 92,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666