sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

8386-Phát tài, phát lộc Viettel 8386-Phát tài, phát lộc Mobifone 8386-Phát tài, phát lộc Vinaphone 8386-Phát tài, phát lộc Vietnamobile 8386-Phát tài, phát lộc Gmobile 8386-Phát tài, phát lộc Sfone 8386-Phát tài, phát lộc Cố Định

Sim Đặc Biệt > 8386-Phát tài, phát lộc

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0848238386 1,500,000(đ)
Mua
2 0847938386 1,500,000(đ)
Mua
3 0374068386 1,500,000(đ)
Mua
4 036642.83.86 845,000(đ)
Mua
5 039913.83.86 975,000(đ)
Mua
6 0373678386 600,000(đ)
Mua
7 0327578386 600,000(đ)
Mua
8 0931038386 1,750,000(đ)
Mua
9 0907588386 1,750,000(đ)
Mua
10 0901098386 2,300,000(đ)
Mua
11 0939978386 2,300,000(đ)
Mua
12 0343368386 4,750,000(đ)
Mua
13 0376738386 900,000(đ)
Mua
14 0866688386 23,750,000(đ)
Mua
15 0866828386 19,000,000(đ)
Mua
16 0866838386 28,500,000(đ)
Mua
17 0866888386 19,000,000(đ)
Mua
18 0866998386 14,250,000(đ)
Mua
19 0868168386 7,600,000(đ)
Mua
20 0869688386 7,600,000(đ)
Mua
21 0869598386 4,750,000(đ)
Mua
22 0866668386 28,500,000(đ)
Mua
23 0942378386 1,050,000(đ)
Mua
24 0945178386 1,150,000(đ)
Mua
25 0948208386 1,300,000(đ)
Mua
26 0944578386 1,400,000(đ)
Mua
27 0911428386 1,570,000(đ)
Mua
28 0946758386 1,710,000(đ)
Mua
29 0941468386 1,710,000(đ)
Mua
30 0886038386 1,980,000(đ)
Mua
31 0943788386 2,030,000(đ)
Mua
32 0918468386 2,400,000(đ)
Mua
33 0886278386 2,490,000(đ)
Mua
34 0886778386 2,810,000(đ)
Mua
35 0943398386 3,450,000(đ)
Mua
36 01699108386 1,400,000(đ)
Mua
37 0564088386 600,000(đ)
Mua
38 0583168386 600,000(đ)
Mua
39 0937328386 3,220,000(đ)
Mua
40 0985168386 11,040,000(đ)
Mua
41 0987338386 11,040,000(đ)
Mua
42 0977698386 8,280,000(đ)
Mua
43 0846958386 400,000(đ)
Mua
44 0848958386 600,000(đ)
Mua
45 0337748386 600,000(đ)
Mua
46 0394208386 600,000(đ)
Mua
47 0387708386 600,000(đ)
Mua
48 0367638386 1,400,000(đ)
Mua
49 0327358386 800,000(đ)
Mua
50 0353208386 1,200,000(đ)
Mua
51 0971858386 6,650,000(đ)
Mua
52 0392068386 2,380,000(đ)
Mua
53 0355088386 2,380,000(đ)
Mua
54 0979398386 47,500,000(đ)
Mua
55 0993088386 790,000(đ)
Mua
56 0997478386 790,000(đ)
Mua
57 0369.02.8.3.86 2,760,000(đ)
Mua
58 0827618386 900,000(đ)
Mua
59 0829728386 900,000(đ)
Mua
60 0825618386 900,000(đ)
Mua
61 0837638386 2,850,000(đ)
Mua
62 0838268386 3,800,000(đ)
Mua
63 0827268386 2,380,000(đ)
Mua
64 0852798386 2,380,000(đ)
Mua
65 0857818386 1,470,000(đ)
Mua
66 0817118386 1,470,000(đ)
Mua
67 0813818386 2,760,000(đ)
Mua
68 0868818386 18,000,000(đ)
Mua
69 0909828386 35,000,000(đ)
Mua
70 0939868386 45,000,000(đ)
Mua
71 01657908386 1,000,000(đ)
Mua
72 0337568386 3,800,000(đ)
Mua
73 0355568386 4,750,000(đ)
Mua
74 0396288386 2,850,000(đ)
Mua
75 0396988386 3,800,000(đ)
Mua
76 0389138386 2,380,000(đ)
Mua
77 0337228386 2,850,000(đ)
Mua
78 0358188386 2,850,000(đ)
Mua
79 0378828386 3,800,000(đ)
Mua
80 0359988386 4,750,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0848238386 1,500,000(đ) Mua
0847938386 1,500,000(đ) Mua
0374068386 1,500,000(đ) Mua
036642.83.86 845,000(đ) Mua
039913.83.86 975,000(đ) Mua
0373678386 600,000(đ) Mua
0327578386 600,000(đ) Mua
0931038386 1,750,000(đ) Mua
0907588386 1,750,000(đ) Mua
0901098386 2,300,000(đ) Mua
0939978386 2,300,000(đ) Mua
0343368386 4,750,000(đ) Mua
0376738386 900,000(đ) Mua
0866688386 23,750,000(đ) Mua
0866828386 19,000,000(đ) Mua
0866838386 28,500,000(đ) Mua
0866888386 19,000,000(đ) Mua
0866998386 14,250,000(đ) Mua
0868168386 7,600,000(đ) Mua
0869688386 7,600,000(đ) Mua
0869598386 4,750,000(đ) Mua
0866668386 28,500,000(đ) Mua
0942378386 1,050,000(đ) Mua
0945178386 1,150,000(đ) Mua
0948208386 1,300,000(đ) Mua
0944578386 1,400,000(đ) Mua
0911428386 1,570,000(đ) Mua
0946758386 1,710,000(đ) Mua
0941468386 1,710,000(đ) Mua
0886038386 1,980,000(đ) Mua
0943788386 2,030,000(đ) Mua
0918468386 2,400,000(đ) Mua
0886278386 2,490,000(đ) Mua
0886778386 2,810,000(đ) Mua
0943398386 3,450,000(đ) Mua
01699108386 1,400,000(đ) Mua
0564088386 600,000(đ) Mua
0583168386 600,000(đ) Mua
0937328386 3,220,000(đ) Mua
0985168386 11,040,000(đ) Mua
0987338386 11,040,000(đ) Mua
0977698386 8,280,000(đ) Mua
0846958386 400,000(đ) Mua
0848958386 600,000(đ) Mua
0337748386 600,000(đ) Mua
0394208386 600,000(đ) Mua
0387708386 600,000(đ) Mua
0367638386 1,400,000(đ) Mua
0327358386 800,000(đ) Mua
0353208386 1,200,000(đ) Mua
0971858386 6,650,000(đ) Mua
0392068386 2,380,000(đ) Mua
0355088386 2,380,000(đ) Mua
0979398386 47,500,000(đ) Mua
0993088386 790,000(đ) Mua
0997478386 790,000(đ) Mua
0369.02.8.3.86 2,760,000(đ) Mua
0827618386 900,000(đ) Mua
0829728386 900,000(đ) Mua
0825618386 900,000(đ) Mua
0837638386 2,850,000(đ) Mua
0838268386 3,800,000(đ) Mua
0827268386 2,380,000(đ) Mua
0852798386 2,380,000(đ) Mua
0857818386 1,470,000(đ) Mua
0817118386 1,470,000(đ) Mua
0813818386 2,760,000(đ) Mua
0868818386 18,000,000(đ) Mua
0909828386 35,000,000(đ) Mua
0939868386 45,000,000(đ) Mua
01657908386 1,000,000(đ) Mua
0337568386 3,800,000(đ) Mua
0355568386 4,750,000(đ) Mua
0396288386 2,850,000(đ) Mua
0396988386 3,800,000(đ) Mua
0389138386 2,380,000(đ) Mua
0337228386 2,850,000(đ) Mua
0358188386 2,850,000(đ) Mua
0378828386 3,800,000(đ) Mua
0359988386 4,750,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68