sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 555 Viettel Tam Hoa: 555 Mobifone Tam Hoa: 555 Vinaphone Tam Hoa: 555 Vietnamobile Tam Hoa: 555 Gmobile Tam Hoa: 555 Sfone Tam Hoa: 555 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 555

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0838012555 10,150,000(đ)
Mua
2 0816031555 3,700,000(đ)
Mua
3 0816417555 2,800,000(đ)
Mua
4 0839422555 3,700,000(đ)
Mua
5 0833120555 3,700,000(đ)
Mua
6 0836453555 2,800,000(đ)
Mua
7 0816357555 6,000,000(đ)
Mua
8 0838362555 3,700,000(đ)
Mua
9 0816396555 5,350,000(đ)
Mua
10 0816030555 5,550,000(đ)
Mua
11 0833460555 2,800,000(đ)
Mua
12 0838221555 6,000,000(đ)
Mua
13 0854390555 2,800,000(đ)
Mua
14 0816356555 6,000,000(đ)
Mua
15 0854080555 3,250,000(đ)
Mua
16 0816424555 3,250,000(đ)
Mua
17 0819897555 4,150,000(đ)
Mua
18 0819617555 3,700,000(đ)
Mua
19 0816106555 5,550,000(đ)
Mua
20 0833169555 5,550,000(đ)
Mua
21 0837924555 2,800,000(đ)
Mua
22 0819612555 4,150,000(đ)
Mua
23 0816551555 8,300,000(đ)
Mua
24 0854086555 3,250,000(đ)
Mua
25 0838011555 6,450,000(đ)
Mua
26 0838101555 6,450,000(đ)
Mua
27 0834684555 2,800,000(đ)
Mua
28 0819618555 5,550,000(đ)
Mua
29 0819619555 6,350,000(đ)
Mua
30 0855917555 6,350,000(đ)
Mua
31 0833110555 6,350,000(đ)
Mua
32 0832233555 18,400,000(đ)
Mua
33 0374404555 4,600,000(đ)
Mua
34 0374392555 3,220,000(đ)
Mua
35 0374431555 2,760,000(đ)
Mua
36 0374397555 3,220,000(đ)
Mua
37 0374396555 4,600,000(đ)
Mua
38 0374411555 7,360,000(đ)
Mua
39 0374393555 4,600,000(đ)
Mua
40 0374406555 3,220,000(đ)
Mua
41 0832596555 4,600,000(đ)
Mua
42 0837117555 2,300,000(đ)
Mua
43 0854380555 1,840,000(đ)
Mua
44 0812190555 4,600,000(đ)
Mua
45 0837121555 3,680,000(đ)
Mua
46 0835341555 1,840,000(đ)
Mua
47 0843119555 2,760,000(đ)
Mua
48 0843116555 2,760,000(đ)
Mua
49 0843118555 2,760,000(đ)
Mua
50 0769167555 1,500,000(đ)
Mua
51 0795097555 1,500,000(đ)
Mua
52 0795129555 2,000,000(đ)
Mua
53 0766217555 1,500,000(đ)
Mua
54 0359137555 2,500,000(đ)
Mua
55 0359148555 2,000,000(đ)
Mua
56 0359146555 2,000,000(đ)
Mua
57 0704196555 2,580,000(đ)
Mua
58 0837930555 2,760,000(đ)
Mua
59 0836214555 3,220,000(đ)
Mua
60 0819199555 11,040,000(đ)
Mua
61 0819299555 11,040,000(đ)
Mua
62 0819699555 11,040,000(đ)
Mua
63 0818288555 13,800,000(đ)
Mua
64 0818188555 13,800,000(đ)
Mua
65 0854612555 2,300,000(đ)
Mua
66 0828.650.555 1,900,000(đ)
Mua
67 0828.651.555 1,800,000(đ)
Mua
68 0899074555 1,650,000(đ)
Mua
69 0899047555 1,650,000(đ)
Mua
70 0899024555 2,050,000(đ)
Mua
71 0898002555 3,550,000(đ)
Mua
72 0909473555 3,650,000(đ)
Mua
73 0898033555 4,100,000(đ)
Mua
74 0931207555 4,750,000(đ)
Mua
75 0931270555 3,800,000(đ)
Mua
76 0899.532.555 1,840,000(đ)
Mua
77 0899.531.555 1,840,000(đ)
Mua
78 0338732555 3,680,000(đ)
Mua
79 0399267555 3,680,000(đ)
Mua
80 0399107555 3,680,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0838012555 10,150,000(đ) Mua
0816031555 3,700,000(đ) Mua
0816417555 2,800,000(đ) Mua
0839422555 3,700,000(đ) Mua
0833120555 3,700,000(đ) Mua
0836453555 2,800,000(đ) Mua
0816357555 6,000,000(đ) Mua
0838362555 3,700,000(đ) Mua
0816396555 5,350,000(đ) Mua
0816030555 5,550,000(đ) Mua
0833460555 2,800,000(đ) Mua
0838221555 6,000,000(đ) Mua
0854390555 2,800,000(đ) Mua
0816356555 6,000,000(đ) Mua
0854080555 3,250,000(đ) Mua
0816424555 3,250,000(đ) Mua
0819897555 4,150,000(đ) Mua
0819617555 3,700,000(đ) Mua
0816106555 5,550,000(đ) Mua
0833169555 5,550,000(đ) Mua
0837924555 2,800,000(đ) Mua
0819612555 4,150,000(đ) Mua
0816551555 8,300,000(đ) Mua
0854086555 3,250,000(đ) Mua
0838011555 6,450,000(đ) Mua
0838101555 6,450,000(đ) Mua
0834684555 2,800,000(đ) Mua
0819618555 5,550,000(đ) Mua
0819619555 6,350,000(đ) Mua
0855917555 6,350,000(đ) Mua
0833110555 6,350,000(đ) Mua
0832233555 18,400,000(đ) Mua
0374404555 4,600,000(đ) Mua
0374392555 3,220,000(đ) Mua
0374431555 2,760,000(đ) Mua
0374397555 3,220,000(đ) Mua
0374396555 4,600,000(đ) Mua
0374411555 7,360,000(đ) Mua
0374393555 4,600,000(đ) Mua
0374406555 3,220,000(đ) Mua
0832596555 4,600,000(đ) Mua
0837117555 2,300,000(đ) Mua
0854380555 1,840,000(đ) Mua
0812190555 4,600,000(đ) Mua
0837121555 3,680,000(đ) Mua
0835341555 1,840,000(đ) Mua
0843119555 2,760,000(đ) Mua
0843116555 2,760,000(đ) Mua
0843118555 2,760,000(đ) Mua
0769167555 1,500,000(đ) Mua
0795097555 1,500,000(đ) Mua
0795129555 2,000,000(đ) Mua
0766217555 1,500,000(đ) Mua
0359137555 2,500,000(đ) Mua
0359148555 2,000,000(đ) Mua
0359146555 2,000,000(đ) Mua
0704196555 2,580,000(đ) Mua
0837930555 2,760,000(đ) Mua
0836214555 3,220,000(đ) Mua
0819199555 11,040,000(đ) Mua
0819299555 11,040,000(đ) Mua
0819699555 11,040,000(đ) Mua
0818288555 13,800,000(đ) Mua
0818188555 13,800,000(đ) Mua
0854612555 2,300,000(đ) Mua
0828.650.555 1,900,000(đ) Mua
0828.651.555 1,800,000(đ) Mua
0899074555 1,650,000(đ) Mua
0899047555 1,650,000(đ) Mua
0899024555 2,050,000(đ) Mua
0898002555 3,550,000(đ) Mua
0909473555 3,650,000(đ) Mua
0898033555 4,100,000(đ) Mua
0931207555 4,750,000(đ) Mua
0931270555 3,800,000(đ) Mua
0899.532.555 1,840,000(đ) Mua
0899.531.555 1,840,000(đ) Mua
0338732555 3,680,000(đ) Mua
0399267555 3,680,000(đ) Mua
0399107555 3,680,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68