sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 333 Viettel Tam Hoa: 333 Mobifone Tam Hoa: 333 Vinaphone Tam Hoa: 333 Vietnamobile Tam Hoa: 333 Gmobile Tam Hoa: 333 Sfone Tam Hoa: 333 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 333

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0886195333 4,280,000(đ)
Mua
2 0886269333 6,180,000(đ)
Mua
3 0971384333 5,700,000(đ)
Mua
4 0965081333 6,650,000(đ)
Mua
5 0837662333 2,760,000(đ)
Mua
6 0775174333 950,000(đ)
Mua
7 0702444333 23,750,000(đ)
Mua
8 0779444333 26,600,000(đ)
Mua
9 0706777333 28,500,000(đ)
Mua
10 0793000333 33,250,000(đ)
Mua
11 0799666333 42,750,000(đ)
Mua
12 0779888333 49,400,000(đ)
Mua
13 0945669333 20,000(đ)
Mua
14 01665748333 10,000(đ)
Mua
15 01628347333 10,000(đ)
Mua
16 01649320333 10,000(đ)
Mua
17 01638097333 10,000(đ)
Mua
18 01628262333 10,000(đ)
Mua
19 01666175333 10,000(đ)
Mua
20 0966197333 20,000(đ)
Mua
21 0775.419.333 1,200,000(đ)
Mua
22 0775.449.333 1,900,000(đ)
Mua
23 0785.889.333 3,330,000(đ)
Mua
24 0785.839.333 1,900,000(đ)
Mua
25 0785.269.333 1,900,000(đ)
Mua
26 0828.695.333 1,200,000(đ)
Mua
27 0826.646.333 2,850,000(đ)
Mua
28 0826.647.333 800,000(đ)
Mua
29 0829.226.333 2,090,000(đ)
Mua
30 0394348333 1,750,000(đ)
Mua
31 0325918333 3,220,000(đ)
Mua
32 0359691333 3,220,000(đ)
Mua
33 0328746333 3,220,000(đ)
Mua
34 0395690333 3,220,000(đ)
Mua
35 0385222333 57,040,000(đ)
Mua
36 0966369333 24,840,000(đ)
Mua
37 0985680333 11,400,000(đ)
Mua
38 0814638333 2,760,000(đ)
Mua
39 0843118333 2,300,000(đ)
Mua
40 0812190333 2,300,000(đ)
Mua
41 0843117333 1,840,000(đ)
Mua
42 0965390333 5,700,000(đ)
Mua
43 0919358333 11,400,000(đ)
Mua
44 016868.45.333 1,300,000(đ)
Mua
45 0853477333 1,380,000(đ)
Mua
46 0855136333 2,380,000(đ)
Mua
47 0852922333 2,850,000(đ)
Mua
48 0828861333 2,850,000(đ)
Mua
49 0945742333 2,850,000(đ)
Mua
50 0886547333 2,850,000(đ)
Mua
51 0918164333 2,850,000(đ)
Mua
52 0886452333 2,850,000(đ)
Mua
53 0949897333 3,330,000(đ)
Mua
54 0886244333 3,330,000(đ)
Mua
55 0886177333 3,330,000(đ)
Mua
56 0888571333 3,330,000(đ)
Mua
57 0824338333 3,330,000(đ)
Mua
58 0836337333 3,610,000(đ)
Mua
59 0814568333 3,800,000(đ)
Mua
60 01683222333 71,250,000(đ)
Mua
61 01636444333 42,750,000(đ)
Mua
62 0832047333 2,390,000(đ)
Mua
63 0823067333 2,670,000(đ)
Mua
64 0845276333 2,760,000(đ)
Mua
65 0834265333 3,310,000(đ)
Mua
66 0834731333 3,310,000(đ)
Mua
67 0853577333 7,360,000(đ)
Mua
68 0813899333 8,190,000(đ)
Mua
69 0833746333 2,200,000(đ)
Mua
70 0907188333 14,250,000(đ)
Mua
71 0979386333 20,900,000(đ)
Mua
72 0333707333 10,000,000(đ)
Mua
73 0832346333 1,900,000(đ)
Mua
74 0365529333 2,850,000(đ)
Mua
75 0365528333 2,850,000(đ)
Mua
76 0833009333 2,850,000(đ)
Mua
77 0852521333 2,850,000(đ)
Mua
78 0852522333 2,850,000(đ)
Mua
79 0852524333 2,850,000(đ)
Mua
80 0852527333 2,850,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0886195333 4,280,000(đ) Mua
0886269333 6,180,000(đ) Mua
0971384333 5,700,000(đ) Mua
0965081333 6,650,000(đ) Mua
0837662333 2,760,000(đ) Mua
0775174333 950,000(đ) Mua
0702444333 23,750,000(đ) Mua
0779444333 26,600,000(đ) Mua
0706777333 28,500,000(đ) Mua
0793000333 33,250,000(đ) Mua
0799666333 42,750,000(đ) Mua
0779888333 49,400,000(đ) Mua
0945669333 20,000(đ) Mua
01665748333 10,000(đ) Mua
01628347333 10,000(đ) Mua
01649320333 10,000(đ) Mua
01638097333 10,000(đ) Mua
01628262333 10,000(đ) Mua
01666175333 10,000(đ) Mua
0966197333 20,000(đ) Mua
0775.419.333 1,200,000(đ) Mua
0775.449.333 1,900,000(đ) Mua
0785.889.333 3,330,000(đ) Mua
0785.839.333 1,900,000(đ) Mua
0785.269.333 1,900,000(đ) Mua
0828.695.333 1,200,000(đ) Mua
0826.646.333 2,850,000(đ) Mua
0826.647.333 800,000(đ) Mua
0829.226.333 2,090,000(đ) Mua
0394348333 1,750,000(đ) Mua
0325918333 3,220,000(đ) Mua
0359691333 3,220,000(đ) Mua
0328746333 3,220,000(đ) Mua
0395690333 3,220,000(đ) Mua
0385222333 57,040,000(đ) Mua
0966369333 24,840,000(đ) Mua
0985680333 11,400,000(đ) Mua
0814638333 2,760,000(đ) Mua
0843118333 2,300,000(đ) Mua
0812190333 2,300,000(đ) Mua
0843117333 1,840,000(đ) Mua
0965390333 5,700,000(đ) Mua
0919358333 11,400,000(đ) Mua
016868.45.333 1,300,000(đ) Mua
0853477333 1,380,000(đ) Mua
0855136333 2,380,000(đ) Mua
0852922333 2,850,000(đ) Mua
0828861333 2,850,000(đ) Mua
0945742333 2,850,000(đ) Mua
0886547333 2,850,000(đ) Mua
0918164333 2,850,000(đ) Mua
0886452333 2,850,000(đ) Mua
0949897333 3,330,000(đ) Mua
0886244333 3,330,000(đ) Mua
0886177333 3,330,000(đ) Mua
0888571333 3,330,000(đ) Mua
0824338333 3,330,000(đ) Mua
0836337333 3,610,000(đ) Mua
0814568333 3,800,000(đ) Mua
01683222333 71,250,000(đ) Mua
01636444333 42,750,000(đ) Mua
0832047333 2,390,000(đ) Mua
0823067333 2,670,000(đ) Mua
0845276333 2,760,000(đ) Mua
0834265333 3,310,000(đ) Mua
0834731333 3,310,000(đ) Mua
0853577333 7,360,000(đ) Mua
0813899333 8,190,000(đ) Mua
0833746333 2,200,000(đ) Mua
0907188333 14,250,000(đ) Mua
0979386333 20,900,000(đ) Mua
0333707333 10,000,000(đ) Mua
0832346333 1,900,000(đ) Mua
0365529333 2,850,000(đ) Mua
0365528333 2,850,000(đ) Mua
0833009333 2,850,000(đ) Mua
0852521333 2,850,000(đ) Mua
0852522333 2,850,000(đ) Mua
0852524333 2,850,000(đ) Mua
0852527333 2,850,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68