sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tiến đều 3 số cuối Viettel Tiến đều 3 số cuối Mobifone Tiến đều 3 số cuối Vinaphone Tiến đều 3 số cuối Vietnamobile Tiến đều 3 số cuối Gmobile Tiến đều 3 số cuối Sfone Tiến đều 3 số cuối Cố Định

Số tiến đơn > Tiến đều 3 số cuối

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0977.920.012 399,000(đ)
Mua
2 0971.714.012 399,000(đ)
Mua
3 0964.590.012 399,000(đ)
Mua
4 0986.408.234 800,000(đ)
Mua
5 0974.715.012 399,000(đ)
Mua
6 0975.086.012 399,000(đ)
Mua
7 0961.923.012 399,000(đ)
Mua
8 0962.320.012 399,000(đ)
Mua
9 0976.819.012 399,000(đ)
Mua
10 0969.398.012 399,000(đ)
Mua
11 0964.207.012 399,000(đ)
Mua
12 0961.503.012 399,000(đ)
Mua
13 0966.466.012 399,000(đ)
Mua
14 0961.409.012 400,000(đ)
Mua
15 0962.308.012 399,000(đ)
Mua
16 0965.737.012 750,000(đ)
Mua
17 0865.447.012 400,000(đ)
Mua
18 0366.528.456 450,000(đ)
Mua
19 0378.050.345 450,000(đ)
Mua
20 0349.702.789 2,300,000(đ)
Mua
21 0387.607.789 2,300,000(đ)
Mua
22 0329.047.123 450,000(đ)
Mua
23 0384.479.345 650,000(đ)
Mua
24 0328.556.345 1,380,000(đ)
Mua
25 0329.784.345 650,000(đ)
Mua
26 0367.265.345 650,000(đ)
Mua
27 0389.764.456 650,000(đ)
Mua
28 0386.756.456 650,000(đ)
Mua
29 0359.728.456 850,000(đ)
Mua
30 0392.154.456 850,000(đ)
Mua
31 0394.030.456 850,000(đ)
Mua
32 0355.771.456 850,000(đ)
Mua
33 0334.439.456 850,000(đ)
Mua
34 0326.512.567 850,000(đ)
Mua
35 0396.663.567 1,660,000(đ)
Mua
36 0376.968.567 850,000(đ)
Mua
37 0367.663.567 1,380,000(đ)
Mua
38 0377.083.567 850,000(đ)
Mua
39 0353.043.567 850,000(đ)
Mua
40 0345.602.012 900,000(đ)
Mua
41 0984.385.012 299,000(đ)
Mua
42 0966.203.012 399,000(đ)
Mua
43 0973.789.567 16,560,000(đ)
Mua
44 0961.898.234 1,660,000(đ)
Mua
45 0365.742.123 650,000(đ)
Mua
46 0332.775.234 650,000(đ)
Mua
47 0353.215.234 650,000(đ)
Mua
48 0334.875.234 650,000(đ)
Mua
49 0389.544.234 650,000(đ)
Mua
50 0365.940.234 650,000(đ)
Mua
51 0338.672.234 650,000(đ)
Mua
52 0385.294.345 650,000(đ)
Mua
53 0328.984.345 650,000(đ)
Mua
54 0385.428.456 650,000(đ)
Mua
55 0377.237.456 650,000(đ)
Mua
56 0363.505.456 950,000(đ)
Mua
57 0354.021.567 650,000(đ)
Mua
58 0363.572.567 650,000(đ)
Mua
59 0363.758.567 650,000(đ)
Mua
60 0373.473.567 650,000(đ)
Mua
61 0866.627.567 800,000(đ)
Mua
62 0866.962.567 750,000(đ)
Mua
63 0868.618.567 800,000(đ)
Mua
64 0866.815.567 800,000(đ)
Mua
65 0866.485.567 800,000(đ)
Mua
66 0869.303.567 1,200,000(đ)
Mua
67 0869.735.567 800,000(đ)
Mua
68 0869.768.567 800,000(đ)
Mua
69 0869.356.567 800,000(đ)
Mua
70 0971.693.234 800,000(đ)
Mua
71 0969.532.234 800,000(đ)
Mua
72 0962.910.234 800,000(đ)
Mua
73 0382.734.234 399,000(đ)
Mua
74 0328.553.345 399,000(đ)
Mua
75 0359.488.345 850,000(đ)
Mua
76 0359.537.345 450,000(đ)
Mua
77 0367.098.123 450,000(đ)
Mua
78 0379.470.234 450,000(đ)
Mua
79 0344.665.234 450,000(đ)
Mua
80 0342.019.234 450,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0977.920.012 399,000(đ) Mua
0971.714.012 399,000(đ) Mua
0964.590.012 399,000(đ) Mua
0986.408.234 800,000(đ) Mua
0974.715.012 399,000(đ) Mua
0975.086.012 399,000(đ) Mua
0961.923.012 399,000(đ) Mua
0962.320.012 399,000(đ) Mua
0976.819.012 399,000(đ) Mua
0969.398.012 399,000(đ) Mua
0964.207.012 399,000(đ) Mua
0961.503.012 399,000(đ) Mua
0966.466.012 399,000(đ) Mua
0961.409.012 400,000(đ) Mua
0962.308.012 399,000(đ) Mua
0965.737.012 750,000(đ) Mua
0865.447.012 400,000(đ) Mua
0366.528.456 450,000(đ) Mua
0378.050.345 450,000(đ) Mua
0349.702.789 2,300,000(đ) Mua
0387.607.789 2,300,000(đ) Mua
0329.047.123 450,000(đ) Mua
0384.479.345 650,000(đ) Mua
0328.556.345 1,380,000(đ) Mua
0329.784.345 650,000(đ) Mua
0367.265.345 650,000(đ) Mua
0389.764.456 650,000(đ) Mua
0386.756.456 650,000(đ) Mua
0359.728.456 850,000(đ) Mua
0392.154.456 850,000(đ) Mua
0394.030.456 850,000(đ) Mua
0355.771.456 850,000(đ) Mua
0334.439.456 850,000(đ) Mua
0326.512.567 850,000(đ) Mua
0396.663.567 1,660,000(đ) Mua
0376.968.567 850,000(đ) Mua
0367.663.567 1,380,000(đ) Mua
0377.083.567 850,000(đ) Mua
0353.043.567 850,000(đ) Mua
0345.602.012 900,000(đ) Mua
0984.385.012 299,000(đ) Mua
0966.203.012 399,000(đ) Mua
0973.789.567 16,560,000(đ) Mua
0961.898.234 1,660,000(đ) Mua
0365.742.123 650,000(đ) Mua
0332.775.234 650,000(đ) Mua
0353.215.234 650,000(đ) Mua
0334.875.234 650,000(đ) Mua
0389.544.234 650,000(đ) Mua
0365.940.234 650,000(đ) Mua
0338.672.234 650,000(đ) Mua
0385.294.345 650,000(đ) Mua
0328.984.345 650,000(đ) Mua
0385.428.456 650,000(đ) Mua
0377.237.456 650,000(đ) Mua
0363.505.456 950,000(đ) Mua
0354.021.567 650,000(đ) Mua
0363.572.567 650,000(đ) Mua
0363.758.567 650,000(đ) Mua
0373.473.567 650,000(đ) Mua
0866.627.567 800,000(đ) Mua
0866.962.567 750,000(đ) Mua
0868.618.567 800,000(đ) Mua
0866.815.567 800,000(đ) Mua
0866.485.567 800,000(đ) Mua
0869.303.567 1,200,000(đ) Mua
0869.735.567 800,000(đ) Mua
0869.768.567 800,000(đ) Mua
0869.356.567 800,000(đ) Mua
0971.693.234 800,000(đ) Mua
0969.532.234 800,000(đ) Mua
0962.910.234 800,000(đ) Mua
0382.734.234 399,000(đ) Mua
0328.553.345 399,000(đ) Mua
0359.488.345 850,000(đ) Mua
0359.537.345 450,000(đ) Mua
0367.098.123 450,000(đ) Mua
0379.470.234 450,000(đ) Mua
0344.665.234 450,000(đ) Mua
0342.019.234 450,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68