sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 222 Viettel Tam Hoa: 222 Mobifone Tam Hoa: 222 Vinaphone Tam Hoa: 222 Vietnamobile Tam Hoa: 222 Gmobile Tam Hoa: 222 Sfone Tam Hoa: 222 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 222

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0337218222 1,200,000(đ)
Mua
2 0369309222 1,380,000(đ)
Mua
3 0356400222 1,380,000(đ)
Mua
4 0345311222 1,380,000(đ)
Mua
5 0329758222 1,900,000(đ)
Mua
6 0355225222 20,900,000(đ)
Mua
7 0843117222 1,380,000(đ)
Mua
8 0913330222 11,400,000(đ)
Mua
9 0599900222 5,700,000(đ)
Mua
10 01648.654.222 1,200,000(đ)
Mua
11 01696.433.222 1,200,000(đ)
Mua
12 01645.277.222 1,660,000(đ)
Mua
13 01687.765.222 1,400,000(đ)
Mua
14 01662.375.222 1,200,000(đ)
Mua
15 01667.376.222 1,300,000(đ)
Mua
16 0908.568.222 6,460,000(đ)
Mua
17 0836329222 1,900,000(đ)
Mua
18 0832529222 1,900,000(đ)
Mua
19 0836529222 1,900,000(đ)
Mua
20 0835629222 1,900,000(đ)
Mua
21 0839629222 1,900,000(đ)
Mua
22 0837829222 1,900,000(đ)
Mua
23 0832159222 1,900,000(đ)
Mua
24 0835259222 1,900,000(đ)
Mua
25 0833659222 1,900,000(đ)
Mua
26 0835659222 1,900,000(đ)
Mua
27 0836659222 1,900,000(đ)
Mua
28 0839859222 1,900,000(đ)
Mua
29 0832138222 1,900,000(đ)
Mua
30 0835138222 1,900,000(đ)
Mua
31 0837338222 1,900,000(đ)
Mua
32 0835298222 1,900,000(đ)
Mua
33 0832398222 1,900,000(đ)
Mua
34 0886315222 2,380,000(đ)
Mua
35 0886657222 2,380,000(đ)
Mua
36 0886170222 2,380,000(đ)
Mua
37 0886243222 2,380,000(đ)
Mua
38 0886271222 2,380,000(đ)
Mua
39 0886531222 2,380,000(đ)
Mua
40 0886173222 2,380,000(đ)
Mua
41 0886075222 2,380,000(đ)
Mua
42 0886310222 2,380,000(đ)
Mua
43 0946274222 2,380,000(đ)
Mua
44 0949815222 2,380,000(đ)
Mua
45 0888947222 2,380,000(đ)
Mua
46 0948904222 2,380,000(đ)
Mua
47 0886784222 2,380,000(đ)
Mua
48 0886854222 2,380,000(đ)
Mua
49 0888653222 2,380,000(đ)
Mua
50 0941396222 2,660,000(đ)
Mua
51 0946673222 2,660,000(đ)
Mua
52 0888417222 2,660,000(đ)
Mua
53 0945419222 2,660,000(đ)
Mua
54 0949587222 2,850,000(đ)
Mua
55 0888794222 2,850,000(đ)
Mua
56 0854789222 2,850,000(đ)
Mua
57 0832565222 2,850,000(đ)
Mua
58 0837595222 2,850,000(đ)
Mua
59 0888297222 2,850,000(đ)
Mua
60 0888146222 2,850,000(đ)
Mua
61 0829123222 2,850,000(đ)
Mua
62 0886857222 3,040,000(đ)
Mua
63 0919571222 3,330,000(đ)
Mua
64 0334186222 1,470,000(đ)
Mua
65 0857249222 1,470,000(đ)
Mua
66 0385748222 1,560,000(đ)
Mua
67 0356034222 1,650,000(đ)
Mua
68 0823178222 1,650,000(đ)
Mua
69 0372109222 1,740,000(đ)
Mua
70 0374821222 1,740,000(đ)
Mua
71 0392985222 1,840,000(đ)
Mua
72 0394089222 1,840,000(đ)
Mua
73 0395390222 1,840,000(đ)
Mua
74 0845276222 1,840,000(đ)
Mua
75 0357298222 2,110,000(đ)
Mua
76 0853577222 6,440,000(đ)
Mua
77 0813899222 6,440,000(đ)
Mua
78 0917983222 4,140,000(đ)
Mua
79 0913305222 4,600,000(đ)
Mua
80 0913094222 4,600,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0337218222 1,200,000(đ) Mua
0369309222 1,380,000(đ) Mua
0356400222 1,380,000(đ) Mua
0345311222 1,380,000(đ) Mua
0329758222 1,900,000(đ) Mua
0355225222 20,900,000(đ) Mua
0843117222 1,380,000(đ) Mua
0913330222 11,400,000(đ) Mua
0599900222 5,700,000(đ) Mua
01648.654.222 1,200,000(đ) Mua
01696.433.222 1,200,000(đ) Mua
01645.277.222 1,660,000(đ) Mua
01687.765.222 1,400,000(đ) Mua
01662.375.222 1,200,000(đ) Mua
01667.376.222 1,300,000(đ) Mua
0908.568.222 6,460,000(đ) Mua
0836329222 1,900,000(đ) Mua
0832529222 1,900,000(đ) Mua
0836529222 1,900,000(đ) Mua
0835629222 1,900,000(đ) Mua
0839629222 1,900,000(đ) Mua
0837829222 1,900,000(đ) Mua
0832159222 1,900,000(đ) Mua
0835259222 1,900,000(đ) Mua
0833659222 1,900,000(đ) Mua
0835659222 1,900,000(đ) Mua
0836659222 1,900,000(đ) Mua
0839859222 1,900,000(đ) Mua
0832138222 1,900,000(đ) Mua
0835138222 1,900,000(đ) Mua
0837338222 1,900,000(đ) Mua
0835298222 1,900,000(đ) Mua
0832398222 1,900,000(đ) Mua
0886315222 2,380,000(đ) Mua
0886657222 2,380,000(đ) Mua
0886170222 2,380,000(đ) Mua
0886243222 2,380,000(đ) Mua
0886271222 2,380,000(đ) Mua
0886531222 2,380,000(đ) Mua
0886173222 2,380,000(đ) Mua
0886075222 2,380,000(đ) Mua
0886310222 2,380,000(đ) Mua
0946274222 2,380,000(đ) Mua
0949815222 2,380,000(đ) Mua
0888947222 2,380,000(đ) Mua
0948904222 2,380,000(đ) Mua
0886784222 2,380,000(đ) Mua
0886854222 2,380,000(đ) Mua
0888653222 2,380,000(đ) Mua
0941396222 2,660,000(đ) Mua
0946673222 2,660,000(đ) Mua
0888417222 2,660,000(đ) Mua
0945419222 2,660,000(đ) Mua
0949587222 2,850,000(đ) Mua
0888794222 2,850,000(đ) Mua
0854789222 2,850,000(đ) Mua
0832565222 2,850,000(đ) Mua
0837595222 2,850,000(đ) Mua
0888297222 2,850,000(đ) Mua
0888146222 2,850,000(đ) Mua
0829123222 2,850,000(đ) Mua
0886857222 3,040,000(đ) Mua
0919571222 3,330,000(đ) Mua
0334186222 1,470,000(đ) Mua
0857249222 1,470,000(đ) Mua
0385748222 1,560,000(đ) Mua
0356034222 1,650,000(đ) Mua
0823178222 1,650,000(đ) Mua
0372109222 1,740,000(đ) Mua
0374821222 1,740,000(đ) Mua
0392985222 1,840,000(đ) Mua
0394089222 1,840,000(đ) Mua
0395390222 1,840,000(đ) Mua
0845276222 1,840,000(đ) Mua
0357298222 2,110,000(đ) Mua
0853577222 6,440,000(đ) Mua
0813899222 6,440,000(đ) Mua
0917983222 4,140,000(đ) Mua
0913305222 4,600,000(đ) Mua
0913094222 4,600,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68