sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

1368-Sinh tài lộc phát Viettel 1368-Sinh tài lộc phát Mobifone 1368-Sinh tài lộc phát Vinaphone 1368-Sinh tài lộc phát Vietnamobile 1368-Sinh tài lộc phát Gmobile 1368-Sinh tài lộc phát Sfone 1368-Sinh tài lộc phát Cố Định

Sim Đặc Biệt > 1368-Sinh tài lộc phát

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0994211368 1,590,000(đ)
Mua
2 0993241368 1,900,000(đ)
Mua
3 0898701368 4,750,000(đ)
Mua
4 0327.69.1368 2,380,000(đ)
Mua
5 0946231368 4,750,000(đ)
Mua
6 0973251368 7,600,000(đ)
Mua
7 0784891368 1,900,000(đ)
Mua
8 08.28.28.1368 21,350,000(đ)
Mua
9 0.83338.1368 21,350,000(đ)
Mua
10 01678.51.1368 1,840,000(đ)
Mua
11 0857561368 2,380,000(đ)
Mua
12 0814991368 2,380,000(đ)
Mua
13 0849691368 2,380,000(đ)
Mua
14 0848281368 2,380,000(đ)
Mua
15 0849981368 2,380,000(đ)
Mua
16 0398401368 4,750,000(đ)
Mua
17 0388411368 4,750,000(đ)
Mua
18 0362411368 4,750,000(đ)
Mua
19 0367431368 4,750,000(đ)
Mua
20 0337431368 4,750,000(đ)
Mua
21 0388461368 4,750,000(đ)
Mua
22 0337481368 4,750,000(đ)
Mua
23 0386481368 4,750,000(đ)
Mua
24 0378491368 4,750,000(đ)
Mua
25 0359491368 4,750,000(đ)
Mua
26 0373531368 4,750,000(đ)
Mua
27 0367531368 4,750,000(đ)
Mua
28 0389541368 4,750,000(đ)
Mua
29 0396741368 4,750,000(đ)
Mua
30 0332741368 4,750,000(đ)
Mua
31 0375741368 4,750,000(đ)
Mua
32 0327041368 4,750,000(đ)
Mua
33 0364541368 6,650,000(đ)
Mua
34 0337741368 6,650,000(đ)
Mua
35 0394941368 7,600,000(đ)
Mua
36 0369041368 6,650,000(đ)
Mua
37 0372141368 4,750,000(đ)
Mua
38 0333841368 7,600,000(đ)
Mua
39 0335841368 4,750,000(đ)
Mua
40 0363841368 4,750,000(đ)
Mua
41 0388341368 4,750,000(đ)
Mua
42 0388371368 4,750,000(đ)
Mua
43 0388271368 4,750,000(đ)
Mua
44 0368771368 9,500,000(đ)
Mua
45 0394771368 5,700,000(đ)
Mua
46 0354771368 5,700,000(đ)
Mua
47 0367071368 5,700,000(đ)
Mua
48 0374071368 4,750,000(đ)
Mua
49 0377971368 5,700,000(đ)
Mua
50 0326971368 5,700,000(đ)
Mua
51 0364601368 4,750,000(đ)
Mua
52 0328601368 5,700,000(đ)
Mua
53 0376301368 5,700,000(đ)
Mua
54 0366301368 5,700,000(đ)
Mua
55 0329201368 5,700,000(đ)
Mua
56 0336711368 5,700,000(đ)
Mua
57 0385711368 5,700,000(đ)
Mua
58 0328511368 5,700,000(đ)
Mua
59 0377211368 5,700,000(đ)
Mua
60 0372011368 5,700,000(đ)
Mua
61 0336011368 5,700,000(đ)
Mua
62 0355011368 5,700,000(đ)
Mua
63 0359011368 5,700,000(đ)
Mua
64 0379021368 5,700,000(đ)
Mua
65 0398721368 5,700,000(đ)
Mua
66 0376921368 5,700,000(đ)
Mua
67 0355921368 7,600,000(đ)
Mua
68 0385231368 7,600,000(đ)
Mua
69 0337831368 5,700,000(đ)
Mua
70 0364831368 4,750,000(đ)
Mua
71 0394631368 4,750,000(đ)
Mua
72 0364031368 4,750,000(đ)
Mua
73 0384931368 4,750,000(đ)
Mua
74 0358951368 7,600,000(đ)
Mua
75 0352951368 7,600,000(đ)
Mua
76 0367351368 5,700,000(đ)
Mua
77 0366251368 7,600,000(đ)
Mua
78 0363251368 7,600,000(đ)
Mua
79 0396151368 5,700,000(đ)
Mua
80 0354161368 4,750,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0994211368 1,590,000(đ) Mua
0993241368 1,900,000(đ) Mua
0898701368 4,750,000(đ) Mua
0327.69.1368 2,380,000(đ) Mua
0946231368 4,750,000(đ) Mua
0973251368 7,600,000(đ) Mua
0784891368 1,900,000(đ) Mua
08.28.28.1368 21,350,000(đ) Mua
0.83338.1368 21,350,000(đ) Mua
01678.51.1368 1,840,000(đ) Mua
0857561368 2,380,000(đ) Mua
0814991368 2,380,000(đ) Mua
0849691368 2,380,000(đ) Mua
0848281368 2,380,000(đ) Mua
0849981368 2,380,000(đ) Mua
0398401368 4,750,000(đ) Mua
0388411368 4,750,000(đ) Mua
0362411368 4,750,000(đ) Mua
0367431368 4,750,000(đ) Mua
0337431368 4,750,000(đ) Mua
0388461368 4,750,000(đ) Mua
0337481368 4,750,000(đ) Mua
0386481368 4,750,000(đ) Mua
0378491368 4,750,000(đ) Mua
0359491368 4,750,000(đ) Mua
0373531368 4,750,000(đ) Mua
0367531368 4,750,000(đ) Mua
0389541368 4,750,000(đ) Mua
0396741368 4,750,000(đ) Mua
0332741368 4,750,000(đ) Mua
0375741368 4,750,000(đ) Mua
0327041368 4,750,000(đ) Mua
0364541368 6,650,000(đ) Mua
0337741368 6,650,000(đ) Mua
0394941368 7,600,000(đ) Mua
0369041368 6,650,000(đ) Mua
0372141368 4,750,000(đ) Mua
0333841368 7,600,000(đ) Mua
0335841368 4,750,000(đ) Mua
0363841368 4,750,000(đ) Mua
0388341368 4,750,000(đ) Mua
0388371368 4,750,000(đ) Mua
0388271368 4,750,000(đ) Mua
0368771368 9,500,000(đ) Mua
0394771368 5,700,000(đ) Mua
0354771368 5,700,000(đ) Mua
0367071368 5,700,000(đ) Mua
0374071368 4,750,000(đ) Mua
0377971368 5,700,000(đ) Mua
0326971368 5,700,000(đ) Mua
0364601368 4,750,000(đ) Mua
0328601368 5,700,000(đ) Mua
0376301368 5,700,000(đ) Mua
0366301368 5,700,000(đ) Mua
0329201368 5,700,000(đ) Mua
0336711368 5,700,000(đ) Mua
0385711368 5,700,000(đ) Mua
0328511368 5,700,000(đ) Mua
0377211368 5,700,000(đ) Mua
0372011368 5,700,000(đ) Mua
0336011368 5,700,000(đ) Mua
0355011368 5,700,000(đ) Mua
0359011368 5,700,000(đ) Mua
0379021368 5,700,000(đ) Mua
0398721368 5,700,000(đ) Mua
0376921368 5,700,000(đ) Mua
0355921368 7,600,000(đ) Mua
0385231368 7,600,000(đ) Mua
0337831368 5,700,000(đ) Mua
0364831368 4,750,000(đ) Mua
0394631368 4,750,000(đ) Mua
0364031368 4,750,000(đ) Mua
0384931368 4,750,000(đ) Mua
0358951368 7,600,000(đ) Mua
0352951368 7,600,000(đ) Mua
0367351368 5,700,000(đ) Mua
0366251368 7,600,000(đ) Mua
0363251368 7,600,000(đ) Mua
0396151368 5,700,000(đ) Mua
0354161368 4,750,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68