sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tứ Quý: 0000 Viettel Tứ Quý: 0000 Mobifone Tứ Quý: 0000 Vinaphone Tứ Quý: 0000 Vietnamobile Tứ Quý: 0000 Gmobile Tứ Quý: 0000 Sfone Tứ Quý: 0000 Cố Định

Sim Tứ Quý > Tứ Quý: 0000

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0854.36.0000 6,900,000(đ)
Mua
2 0853.26.0000 6,900,000(đ)
Mua
3 0763.14.0000 8,000,000(đ)
Mua
4 0776.32.0000 9,500,000(đ)
Mua
5 0799.01.0000 15,000,000(đ)
Mua
6 0762.08.0000 1,100,000(đ)
Mua
7 0868.74.0000 19,320,000(đ)
Mua
8 0939.83.0000 27,300,000(đ)
Mua
9 01299.32.0000 9,200,000(đ)
Mua
10 01235.82.0000 9,200,000(đ)
Mua
11 0829.32.0000 9,200,000(đ)
Mua
12 0835.82.0000 9,200,000(đ)
Mua
13 0962.76.0000 29,440,000(đ)
Mua
14 0981.16.0000 41,400,000(đ)
Mua
15 0785.22.0000 11,060,000(đ)
Mua
16 0797.67.0000 9,200,000(đ)
Mua
17 0859.81.0000 8,820,000(đ)
Mua
18 0779.17.0000 8,820,000(đ)
Mua
19 0708.37.0000 8,330,000(đ)
Mua
20 0792.37.0000 7,710,000(đ)
Mua
21 0786.51.0000 7,710,000(đ)
Mua
22 0765.01.0000 7,710,000(đ)
Mua
23 0707.51.0000 7,710,000(đ)
Mua
24 0703.72.0000 7,710,000(đ)
Mua
25 0797.16.0000 7,580,000(đ)
Mua
26 0794.74.0000 7,580,000(đ)
Mua
27 0767.05.0000 7,580,000(đ)
Mua
28 0765.78.0000 7,580,000(đ)
Mua
29 0765.37.0000 7,580,000(đ)
Mua
30 0765.31.0000 7,580,000(đ)
Mua
31 0765.02.0000 7,580,000(đ)
Mua
32 0764.74.0000 7,580,000(đ)
Mua
33 0707.53.0000 7,580,000(đ)
Mua
34 0824.64.0000 7,210,000(đ)
Mua
35 0832.76.0000 7,080,000(đ)
Mua
36 0337.53.0000 6,840,000(đ)
Mua
37 0767.04.0000 6,590,000(đ)
Mua
38 0394.21.0000 6,590,000(đ)
Mua
39 0352.24.0000 6,590,000(đ)
Mua
40 0346.93.0000 6,590,000(đ)
Mua
41 0339.64.0000 6,590,000(đ)
Mua
42 0794.29.0000 6,460,000(đ)
Mua
43 0784.02.0000 6,460,000(đ)
Mua
44 0769.94.0000 6,460,000(đ)
Mua
45 0847.19.0000 5,720,000(đ)
Mua
46 0798.84.0000 5,720,000(đ)
Mua
47 0793.84.0000 5,720,000(đ)
Mua
48 0764.58.0000 5,720,000(đ)
Mua
49 0794.75.0000 5,590,000(đ)
Mua
50 0785.24.0000 5,590,000(đ)
Mua
51 0784.12.0000 5,590,000(đ)
Mua
52 0783.41.0000 5,590,000(đ)
Mua
53 0774.72.0000 5,590,000(đ)
Mua
54 0764.92.0000 5,590,000(đ)
Mua
55 0764.73.0000 5,590,000(đ)
Mua
56 0764.63.0000 5,590,000(đ)
Mua
57 0764.59.0000 5,590,000(đ)
Mua
58 0764.13.0000 5,590,000(đ)
Mua
59 0764.12.0000 5,590,000(đ)
Mua
60 0852.52.0000 22,980,000(đ)
Mua
61 0829.88.0000 22,980,000(đ)
Mua
62 0829.89.0000 21,740,000(đ)
Mua
63 0829.55.0000 21,740,000(đ)
Mua
64 0817.88.0000 21,740,000(đ)
Mua
65 0829.66.0000 20,500,000(đ)
Mua
66 0826.78.0000 20,500,000(đ)
Mua
67 0829.77.0000 18,140,000(đ)
Mua
68 0828.88.0000 161,460,000(đ)
Mua
69 0798.96.0000 11,040,000(đ)
Mua
70 0798.69.0000 11,040,000(đ)
Mua
71 0769.98.0000 11,040,000(đ)
Mua
72 0765.89.0000 11,040,000(đ)
Mua
73 0765.15.0000 11,040,000(đ)
Mua
74 0703.98.0000 11,040,000(đ)
Mua
75 0392.61.0000 11,040,000(đ)
Mua
76 0859.21.0000 9,660,000(đ)
Mua
77 0798.16.0000 9,660,000(đ)
Mua
78 0797.38.0000 9,660,000(đ)
Mua
79 0792.76.0000 9,660,000(đ)
Mua
80 0785.23.0000 9,660,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0854.36.0000 6,900,000(đ) Mua
0853.26.0000 6,900,000(đ) Mua
0763.14.0000 8,000,000(đ) Mua
0776.32.0000 9,500,000(đ) Mua
0799.01.0000 15,000,000(đ) Mua
0762.08.0000 1,100,000(đ) Mua
0868.74.0000 19,320,000(đ) Mua
0939.83.0000 27,300,000(đ) Mua
01299.32.0000 9,200,000(đ) Mua
01235.82.0000 9,200,000(đ) Mua
0829.32.0000 9,200,000(đ) Mua
0835.82.0000 9,200,000(đ) Mua
0962.76.0000 29,440,000(đ) Mua
0981.16.0000 41,400,000(đ) Mua
0785.22.0000 11,060,000(đ) Mua
0797.67.0000 9,200,000(đ) Mua
0859.81.0000 8,820,000(đ) Mua
0779.17.0000 8,820,000(đ) Mua
0708.37.0000 8,330,000(đ) Mua
0792.37.0000 7,710,000(đ) Mua
0786.51.0000 7,710,000(đ) Mua
0765.01.0000 7,710,000(đ) Mua
0707.51.0000 7,710,000(đ) Mua
0703.72.0000 7,710,000(đ) Mua
0797.16.0000 7,580,000(đ) Mua
0794.74.0000 7,580,000(đ) Mua
0767.05.0000 7,580,000(đ) Mua
0765.78.0000 7,580,000(đ) Mua
0765.37.0000 7,580,000(đ) Mua
0765.31.0000 7,580,000(đ) Mua
0765.02.0000 7,580,000(đ) Mua
0764.74.0000 7,580,000(đ) Mua
0707.53.0000 7,580,000(đ) Mua
0824.64.0000 7,210,000(đ) Mua
0832.76.0000 7,080,000(đ) Mua
0337.53.0000 6,840,000(đ) Mua
0767.04.0000 6,590,000(đ) Mua
0394.21.0000 6,590,000(đ) Mua
0352.24.0000 6,590,000(đ) Mua
0346.93.0000 6,590,000(đ) Mua
0339.64.0000 6,590,000(đ) Mua
0794.29.0000 6,460,000(đ) Mua
0784.02.0000 6,460,000(đ) Mua
0769.94.0000 6,460,000(đ) Mua
0847.19.0000 5,720,000(đ) Mua
0798.84.0000 5,720,000(đ) Mua
0793.84.0000 5,720,000(đ) Mua
0764.58.0000 5,720,000(đ) Mua
0794.75.0000 5,590,000(đ) Mua
0785.24.0000 5,590,000(đ) Mua
0784.12.0000 5,590,000(đ) Mua
0783.41.0000 5,590,000(đ) Mua
0774.72.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.92.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.73.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.63.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.59.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.13.0000 5,590,000(đ) Mua
0764.12.0000 5,590,000(đ) Mua
0852.52.0000 22,980,000(đ) Mua
0829.88.0000 22,980,000(đ) Mua
0829.89.0000 21,740,000(đ) Mua
0829.55.0000 21,740,000(đ) Mua
0817.88.0000 21,740,000(đ) Mua
0829.66.0000 20,500,000(đ) Mua
0826.78.0000 20,500,000(đ) Mua
0829.77.0000 18,140,000(đ) Mua
0828.88.0000 161,460,000(đ) Mua
0798.96.0000 11,040,000(đ) Mua
0798.69.0000 11,040,000(đ) Mua
0769.98.0000 11,040,000(đ) Mua
0765.89.0000 11,040,000(đ) Mua
0765.15.0000 11,040,000(đ) Mua
0703.98.0000 11,040,000(đ) Mua
0392.61.0000 11,040,000(đ) Mua
0859.21.0000 9,660,000(đ) Mua
0798.16.0000 9,660,000(đ) Mua
0797.38.0000 9,660,000(đ) Mua
0792.76.0000 9,660,000(đ) Mua
0785.23.0000 9,660,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68