sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tứ Quý: 0000 Viettel Tứ Quý: 0000 Mobifone Tứ Quý: 0000 Vinaphone Tứ Quý: 0000 Vietnamobile Tứ Quý: 0000 Gmobile Tứ Quý: 0000 Sfone Tứ Quý: 0000 Cố Định

Sim Tứ Quý > Tứ Quý: 0000

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0856.63.0000 24,700,000(đ)
Mua
2 0858.44.0000 22,800,000(đ)
Mua
3 0859.74.0000 14,250,000(đ)
Mua
4 0816.62.0000 17,100,000(đ)
Mua
5 0812.25.0000 17,100,000(đ)
Mua
6 0836.95.0000 17,100,000(đ)
Mua
7 0816.26.0000 19,000,000(đ)
Mua
8 0838.81.0000 19,000,000(đ)
Mua
9 0846.79.0000 19,000,000(đ)
Mua
10 0834.31.0000 19,000,000(đ)
Mua
11 0833.18.0000 19,000,000(đ)
Mua
12 0847.07.0000 19,000,000(đ)
Mua
13 0835.02.0000 19,000,000(đ)
Mua
14 0822.16.0000 19,000,000(đ)
Mua
15 0816.88.0000 23,750,000(đ)
Mua
16 0854.44.0000 57,000,000(đ)
Mua
17 0823.11.0000 19,000,000(đ)
Mua
18 0856.33.0000 21,850,000(đ)
Mua
19 0971.07.0000 36,100,000(đ)
Mua
20 0948.14.0000 19,950,000(đ)
Mua
21 0962.74.0000 21,850,000(đ)
Mua
22 0817.13.0000 8,080,000(đ)
Mua
23 0818.83.0000 15,680,000(đ)
Mua
24 0817.57.0000 11,880,000(đ)
Mua
25 0823.32.0000 11,880,000(đ)
Mua
26 0837.88.0000 18,050,000(đ)
Mua
27 0847.69.0000 8,080,000(đ)
Mua
28 0854.28.0000 8,080,000(đ)
Mua
29 0853.47.0000 7,130,000(đ)
Mua
30 0837.54.0000 6,730,000(đ)
Mua
31 0988.25.0000 50,350,000(đ)
Mua
32 0964.04.0000 33,250,000(đ)
Mua
33 0974.01.0000 31,350,000(đ)
Mua
34 0934.83.0000 19,950,000(đ)
Mua
35 0989.57.0000 27,550,000(đ)
Mua
36 0325.31.0000 15,460,000(đ)
Mua
37 0397.23.0000 11,040,000(đ)
Mua
38 0842.33.0000 13,250,000(đ)
Mua
39 0329.14.0000 11,040,000(đ)
Mua
40 0343.17.0000 11,040,000(đ)
Mua
41 0387.24.0000 11,040,000(đ)
Mua
42 0397.82.0000 11,040,000(đ)
Mua
43 0387.82.0000 11,040,000(đ)
Mua
44 0854.36.0000 6,900,000(đ)
Mua
45 0853.26.0000 6,900,000(đ)
Mua
46 0868.74.0000 19,320,000(đ)
Mua
47 0939.83.0000 27,300,000(đ)
Mua
48 0829.32.0000 9,200,000(đ)
Mua
49 0835.82.0000 9,200,000(đ)
Mua
50 0962.76.0000 29,440,000(đ)
Mua
51 0981.16.0000 41,400,000(đ)
Mua
52 0835.86.0000 20,240,000(đ)
Mua
53 0817.86.0000 7,550,000(đ)
Mua
54 0817.68.0000 7,550,000(đ)
Mua
55 0823.59.0000 6,440,000(đ)
Mua
56 0827.91.0000 6,440,000(đ)
Mua
57 0829.31.0000 6,440,000(đ)
Mua
58 0828.61.0000 6,440,000(đ)
Mua
59 0935.22.0000 27,600,000(đ)
Mua
60 0937.39.0000 27,600,000(đ)
Mua
61 0971.15.0000 34,960,000(đ)
Mua
62 0858.11.0000 50,600,000(đ)
Mua
63 0938.57.0000 23,000,000(đ)
Mua
64 0909.41.0000 23,000,000(đ)
Mua
65 0909.34.0000 23,000,000(đ)
Mua
66 0908.53.0000 23,000,000(đ)
Mua
67 0908.42.0000 23,000,000(đ)
Mua
68 0903.71.0000 23,000,000(đ)
Mua
69 0903.97.0000 27,600,000(đ)
Mua
70 0909.76.0000 32,200,000(đ)
Mua
71 0909.78.0000 46,000,000(đ)
Mua
72 0823.75.0000 8,460,000(đ)
Mua
73 0853.64.0000 5,700,000(đ)
Mua
74 0853.81.0000 5,700,000(đ)
Mua
75 0856.24.0000 5,700,000(đ)
Mua
76 0814.06.0000 7,130,000(đ)
Mua
77 0857.75.0000 9,030,000(đ)
Mua
78 0818.26.0000 9,030,000(đ)
Mua
79 0832.55.0000 11,400,000(đ)
Mua
80 0827.65.0000 7,130,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0856.63.0000 24,700,000(đ) Mua
0858.44.0000 22,800,000(đ) Mua
0859.74.0000 14,250,000(đ) Mua
0816.62.0000 17,100,000(đ) Mua
0812.25.0000 17,100,000(đ) Mua
0836.95.0000 17,100,000(đ) Mua
0816.26.0000 19,000,000(đ) Mua
0838.81.0000 19,000,000(đ) Mua
0846.79.0000 19,000,000(đ) Mua
0834.31.0000 19,000,000(đ) Mua
0833.18.0000 19,000,000(đ) Mua
0847.07.0000 19,000,000(đ) Mua
0835.02.0000 19,000,000(đ) Mua
0822.16.0000 19,000,000(đ) Mua
0816.88.0000 23,750,000(đ) Mua
0854.44.0000 57,000,000(đ) Mua
0823.11.0000 19,000,000(đ) Mua
0856.33.0000 21,850,000(đ) Mua
0971.07.0000 36,100,000(đ) Mua
0948.14.0000 19,950,000(đ) Mua
0962.74.0000 21,850,000(đ) Mua
0817.13.0000 8,080,000(đ) Mua
0818.83.0000 15,680,000(đ) Mua
0817.57.0000 11,880,000(đ) Mua
0823.32.0000 11,880,000(đ) Mua
0837.88.0000 18,050,000(đ) Mua
0847.69.0000 8,080,000(đ) Mua
0854.28.0000 8,080,000(đ) Mua
0853.47.0000 7,130,000(đ) Mua
0837.54.0000 6,730,000(đ) Mua
0988.25.0000 50,350,000(đ) Mua
0964.04.0000 33,250,000(đ) Mua
0974.01.0000 31,350,000(đ) Mua
0934.83.0000 19,950,000(đ) Mua
0989.57.0000 27,550,000(đ) Mua
0325.31.0000 15,460,000(đ) Mua
0397.23.0000 11,040,000(đ) Mua
0842.33.0000 13,250,000(đ) Mua
0329.14.0000 11,040,000(đ) Mua
0343.17.0000 11,040,000(đ) Mua
0387.24.0000 11,040,000(đ) Mua
0397.82.0000 11,040,000(đ) Mua
0387.82.0000 11,040,000(đ) Mua
0854.36.0000 6,900,000(đ) Mua
0853.26.0000 6,900,000(đ) Mua
0868.74.0000 19,320,000(đ) Mua
0939.83.0000 27,300,000(đ) Mua
0829.32.0000 9,200,000(đ) Mua
0835.82.0000 9,200,000(đ) Mua
0962.76.0000 29,440,000(đ) Mua
0981.16.0000 41,400,000(đ) Mua
0835.86.0000 20,240,000(đ) Mua
0817.86.0000 7,550,000(đ) Mua
0817.68.0000 7,550,000(đ) Mua
0823.59.0000 6,440,000(đ) Mua
0827.91.0000 6,440,000(đ) Mua
0829.31.0000 6,440,000(đ) Mua
0828.61.0000 6,440,000(đ) Mua
0935.22.0000 27,600,000(đ) Mua
0937.39.0000 27,600,000(đ) Mua
0971.15.0000 34,960,000(đ) Mua
0858.11.0000 50,600,000(đ) Mua
0938.57.0000 23,000,000(đ) Mua
0909.41.0000 23,000,000(đ) Mua
0909.34.0000 23,000,000(đ) Mua
0908.53.0000 23,000,000(đ) Mua
0908.42.0000 23,000,000(đ) Mua
0903.71.0000 23,000,000(đ) Mua
0903.97.0000 27,600,000(đ) Mua
0909.76.0000 32,200,000(đ) Mua
0909.78.0000 46,000,000(đ) Mua
0823.75.0000 8,460,000(đ) Mua
0853.64.0000 5,700,000(đ) Mua
0853.81.0000 5,700,000(đ) Mua
0856.24.0000 5,700,000(đ) Mua
0814.06.0000 7,130,000(đ) Mua
0857.75.0000 9,030,000(đ) Mua
0818.26.0000 9,030,000(đ) Mua
0832.55.0000 11,400,000(đ) Mua
0827.65.0000 7,130,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666