sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa: 000 Viettel Tam Hoa: 000 Mobifone Tam Hoa: 000 Vinaphone Tam Hoa: 000 Vietnamobile Tam Hoa: 000 Gmobile Tam Hoa: 000 Sfone Tam Hoa: 000 Cố Định

Tam Hoa Đơn > Tam Hoa: 000

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0838068000 4,600,000(đ)
Mua
2 0843118000 1,380,000(đ)
Mua
3 0843119000 1,380,000(đ)
Mua
4 0931266000 1,900,000(đ)
Mua
5 0937248000 1,500,000(đ)
Mua
6 0933276000 1,500,000(đ)
Mua
7 0933768000 1,500,000(đ)
Mua
8 0931593000 1,500,000(đ)
Mua
9 0933715000 1,200,000(đ)
Mua
10 0969221000 3,330,000(đ)
Mua
11 0965168000 5,610,000(đ)
Mua
12 0965139000 5,610,000(đ)
Mua
13 0382371000 1,600,000(đ)
Mua
14 0374893000 1,800,000(đ)
Mua
15 0374914000 1,600,000(đ)
Mua
16 0372164000 1,600,000(đ)
Mua
17 0372637000 1,600,000(đ)
Mua
18 0813988000 1,500,000(đ)
Mua
19 0839688000 1,500,000(đ)
Mua
20 0839088000 1,500,000(đ)
Mua
21 0838199000 1,500,000(đ)
Mua
22 0838077000 1,500,000(đ)
Mua
23 0837055000 1,500,000(đ)
Mua
24 0837033000 1,500,000(đ)
Mua
25 0836799000 1,500,000(đ)
Mua
26 0836088000 1,500,000(đ)
Mua
27 0835899000 1,500,000(đ)
Mua
28 0835868000 1,500,000(đ)
Mua
29 0835757000 1,500,000(đ)
Mua
30 0835606000 1,500,000(đ)
Mua
31 0835088000 1,500,000(đ)
Mua
32 0835011000 1,500,000(đ)
Mua
33 0919873000 1,500,000(đ)
Mua
34 0919435000 1,500,000(đ)
Mua
35 0919287000 1,500,000(đ)
Mua
36 0918473000 1,500,000(đ)
Mua
37 0917673000 1,500,000(đ)
Mua
38 0917413000 1,500,000(đ)
Mua
39 0917328000 1,500,000(đ)
Mua
40 0917316000 1,500,000(đ)
Mua
41 0914993000 1,500,000(đ)
Mua
42 0914943000 1,500,000(đ)
Mua
43 0914856000 1,500,000(đ)
Mua
44 0914806000 1,500,000(đ)
Mua
45 0914173000 1,500,000(đ)
Mua
46 0911954000 1,500,000(đ)
Mua
47 0911941000 1,500,000(đ)
Mua
48 0911924000 1,500,000(đ)
Mua
49 0911942000 1,500,000(đ)
Mua
50 0888742000 1,500,000(đ)
Mua
51 0888542000 1,500,000(đ)
Mua
52 0888492000 1,500,000(đ)
Mua
53 0943606000 1,500,000(đ)
Mua
54 0917026000 1,500,000(đ)
Mua
55 0915398000 1,500,000(đ)
Mua
56 0913437000 1,500,000(đ)
Mua
57 0913237000 1,500,000(đ)
Mua
58 0911454000 1,900,000(đ)
Mua
59 0888977000 1,900,000(đ)
Mua
60 0919766000 1,900,000(đ)
Mua
61 0839977000 2,380,000(đ)
Mua
62 0839933000 2,380,000(đ)
Mua
63 0838866000 2,380,000(đ)
Mua
64 0838811000 2,380,000(đ)
Mua
65 0835588000 2,380,000(đ)
Mua
66 0835522000 2,380,000(đ)
Mua
67 0849002000 2,380,000(đ)
Mua
68 0847002000 2,380,000(đ)
Mua
69 0845002000 2,380,000(đ)
Mua
70 0843002000 2,380,000(đ)
Mua
71 0911062000 4,750,000(đ)
Mua
72 0911032000 4,750,000(đ)
Mua
73 0917022000 7,600,000(đ)
Mua
74 0837222000 23,750,000(đ)
Mua
75 0385422000 2,380,000(đ)
Mua
76 0353445000 1,200,000(đ)
Mua
77 0349883000 1,300,000(đ)
Mua
78 0369807000 800,000(đ)
Mua
79 0362016000 800,000(đ)
Mua
80 0342298000 1,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0838068000 4,600,000(đ) Mua
0843118000 1,380,000(đ) Mua
0843119000 1,380,000(đ) Mua
0931266000 1,900,000(đ) Mua
0937248000 1,500,000(đ) Mua
0933276000 1,500,000(đ) Mua
0933768000 1,500,000(đ) Mua
0931593000 1,500,000(đ) Mua
0933715000 1,200,000(đ) Mua
0969221000 3,330,000(đ) Mua
0965168000 5,610,000(đ) Mua
0965139000 5,610,000(đ) Mua
0382371000 1,600,000(đ) Mua
0374893000 1,800,000(đ) Mua
0374914000 1,600,000(đ) Mua
0372164000 1,600,000(đ) Mua
0372637000 1,600,000(đ) Mua
0813988000 1,500,000(đ) Mua
0839688000 1,500,000(đ) Mua
0839088000 1,500,000(đ) Mua
0838199000 1,500,000(đ) Mua
0838077000 1,500,000(đ) Mua
0837055000 1,500,000(đ) Mua
0837033000 1,500,000(đ) Mua
0836799000 1,500,000(đ) Mua
0836088000 1,500,000(đ) Mua
0835899000 1,500,000(đ) Mua
0835868000 1,500,000(đ) Mua
0835757000 1,500,000(đ) Mua
0835606000 1,500,000(đ) Mua
0835088000 1,500,000(đ) Mua
0835011000 1,500,000(đ) Mua
0919873000 1,500,000(đ) Mua
0919435000 1,500,000(đ) Mua
0919287000 1,500,000(đ) Mua
0918473000 1,500,000(đ) Mua
0917673000 1,500,000(đ) Mua
0917413000 1,500,000(đ) Mua
0917328000 1,500,000(đ) Mua
0917316000 1,500,000(đ) Mua
0914993000 1,500,000(đ) Mua
0914943000 1,500,000(đ) Mua
0914856000 1,500,000(đ) Mua
0914806000 1,500,000(đ) Mua
0914173000 1,500,000(đ) Mua
0911954000 1,500,000(đ) Mua
0911941000 1,500,000(đ) Mua
0911924000 1,500,000(đ) Mua
0911942000 1,500,000(đ) Mua
0888742000 1,500,000(đ) Mua
0888542000 1,500,000(đ) Mua
0888492000 1,500,000(đ) Mua
0943606000 1,500,000(đ) Mua
0917026000 1,500,000(đ) Mua
0915398000 1,500,000(đ) Mua
0913437000 1,500,000(đ) Mua
0913237000 1,500,000(đ) Mua
0911454000 1,900,000(đ) Mua
0888977000 1,900,000(đ) Mua
0919766000 1,900,000(đ) Mua
0839977000 2,380,000(đ) Mua
0839933000 2,380,000(đ) Mua
0838866000 2,380,000(đ) Mua
0838811000 2,380,000(đ) Mua
0835588000 2,380,000(đ) Mua
0835522000 2,380,000(đ) Mua
0849002000 2,380,000(đ) Mua
0847002000 2,380,000(đ) Mua
0845002000 2,380,000(đ) Mua
0843002000 2,380,000(đ) Mua
0911062000 4,750,000(đ) Mua
0911032000 4,750,000(đ) Mua
0917022000 7,600,000(đ) Mua
0837222000 23,750,000(đ) Mua
0385422000 2,380,000(đ) Mua
0353445000 1,200,000(đ) Mua
0349883000 1,300,000(đ) Mua
0369807000 800,000(đ) Mua
0362016000 800,000(đ) Mua
0342298000 1,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666