sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng lặp: *AB.AB* Viettel Dạng lặp: *AB.AB* Mobifone Dạng lặp: *AB.AB* Vinaphone Dạng lặp: *AB.AB* Vietnamobile Dạng lặp: *AB.AB* Gmobile Dạng lặp: *AB.AB* Sfone Dạng lặp: *AB.AB* Cố Định

Số lặp khác > Dạng lặp: *AB.AB*

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0964191973 1,380,000(đ)
Mua
2 0962409095 399,000(đ)
Mua
3 0981707098 450,000(đ)
Mua
4 0984878704 399,000(đ)
Mua
5 0968740407 399,000(đ)
Mua
6 0961575754 650,000(đ)
Mua
7 0961323212 650,000(đ)
Mua
8 0962747483 450,000(đ)
Mua
9 0971464683 650,000(đ)
Mua
10 0967007073 399,000(đ)
Mua
11 0989797964 650,000(đ)
Mua
12 0868930309 450,000(đ)
Mua
13 0969252581 650,000(đ)
Mua
14 0869356567 800,000(đ)
Mua
15 0975191960 650,000(đ)
Mua
16 0382848482 900,000(đ)
Mua
17 0356353567 1,380,000(đ)
Mua
18 0327202017 500,000(đ)
Mua
19 0984408083 399,000(đ)
Mua
20 0971709093 399,000(đ)
Mua
21 0984049495 399,000(đ)
Mua
22 0984359598 450,000(đ)
Mua
23 0989979748 450,000(đ)
Mua
24 0971482824 399,000(đ)
Mua
25 0971484808 990,000(đ)
Mua
26 0913248489 900,000(đ)
Mua
27 0913232396 1,300,000(đ)
Mua
28 0912.37.37.98 1,480,000(đ)
Mua
29 0833889899 22,080,000(đ)
Mua
30 0933663633 29,440,000(đ)
Mua
31 0946932320 380,000(đ)
Mua
32 0971323270 380,000(đ)
Mua
33 0971323267 380,000(đ)
Mua
34 0971323274 380,000(đ)
Mua
35 0971323275 380,000(đ)
Mua
36 0971323260 380,000(đ)
Mua
37 0971323261 380,000(đ)
Mua
38 0971323264 380,000(đ)
Mua
39 0948072725 390,000(đ)
Mua
40 0974601017 390,000(đ)
Mua
41 0976650501 390,000(đ)
Mua
42 0976652529 390,000(đ)
Mua
43 0947510104 350,000(đ)
Mua
44 0912683830 350,000(đ)
Mua
45 0971323287 350,000(đ)
Mua
46 0971323276 350,000(đ)
Mua
47 0971323284 350,000(đ)
Mua
48 0971323281 350,000(đ)
Mua
49 0971323280 350,000(đ)
Mua
50 0971848419 350,000(đ)
Mua
51 0965.032.321 350,000(đ)
Mua
52 0976645457 350,000(đ)
Mua
53 0986673732 350,000(đ)
Mua
54 0947113130 400,000(đ)
Mua
55 0387908085 500,000(đ)
Mua
56 0329995956 500,000(đ)
Mua
57 0397306066 600,000(đ)
Mua
58 0971323273 600,000(đ)
Mua
59 0985984842 600,000(đ)
Mua
60 0974601019 650,000(đ)
Mua
61 0387909012 800,000(đ)
Mua
62 0347828234 800,000(đ)
Mua
63 0971323285 800,000(đ)
Mua
64 0971323269 1,000,000(đ)
Mua
65 0971323283 1,000,000(đ)
Mua
66 0398169699 1,900,000(đ)
Mua
67 0372326268 1,900,000(đ)
Mua
68 0825808088 4,750,000(đ)
Mua
69 0832595979 5,520,000(đ)
Mua
70 0832595989 5,520,000(đ)
Mua
71 0834335357 650,000(đ)
Mua
72 0944416169 450,000(đ)
Mua
73 0961419198 450,000(đ)
Mua
74 0912149498 550,000(đ)
Mua
75 0916017173 550,000(đ)
Mua
76 0949212139 600,000(đ)
Mua
77 0949365659 650,000(đ)
Mua
78 0966879794 650,000(đ)
Mua
79 0983949487 650,000(đ)
Mua
80 0982787846 650,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0964191973 1,380,000(đ) Mua
0962409095 399,000(đ) Mua
0981707098 450,000(đ) Mua
0984878704 399,000(đ) Mua
0968740407 399,000(đ) Mua
0961575754 650,000(đ) Mua
0961323212 650,000(đ) Mua
0962747483 450,000(đ) Mua
0971464683 650,000(đ) Mua
0967007073 399,000(đ) Mua
0989797964 650,000(đ) Mua
0868930309 450,000(đ) Mua
0969252581 650,000(đ) Mua
0869356567 800,000(đ) Mua
0975191960 650,000(đ) Mua
0382848482 900,000(đ) Mua
0356353567 1,380,000(đ) Mua
0327202017 500,000(đ) Mua
0984408083 399,000(đ) Mua
0971709093 399,000(đ) Mua
0984049495 399,000(đ) Mua
0984359598 450,000(đ) Mua
0989979748 450,000(đ) Mua
0971482824 399,000(đ) Mua
0971484808 990,000(đ) Mua
0913248489 900,000(đ) Mua
0913232396 1,300,000(đ) Mua
0912.37.37.98 1,480,000(đ) Mua
0833889899 22,080,000(đ) Mua
0933663633 29,440,000(đ) Mua
0946932320 380,000(đ) Mua
0971323270 380,000(đ) Mua
0971323267 380,000(đ) Mua
0971323274 380,000(đ) Mua
0971323275 380,000(đ) Mua
0971323260 380,000(đ) Mua
0971323261 380,000(đ) Mua
0971323264 380,000(đ) Mua
0948072725 390,000(đ) Mua
0974601017 390,000(đ) Mua
0976650501 390,000(đ) Mua
0976652529 390,000(đ) Mua
0947510104 350,000(đ) Mua
0912683830 350,000(đ) Mua
0971323287 350,000(đ) Mua
0971323276 350,000(đ) Mua
0971323284 350,000(đ) Mua
0971323281 350,000(đ) Mua
0971323280 350,000(đ) Mua
0971848419 350,000(đ) Mua
0965.032.321 350,000(đ) Mua
0976645457 350,000(đ) Mua
0986673732 350,000(đ) Mua
0947113130 400,000(đ) Mua
0387908085 500,000(đ) Mua
0329995956 500,000(đ) Mua
0397306066 600,000(đ) Mua
0971323273 600,000(đ) Mua
0985984842 600,000(đ) Mua
0974601019 650,000(đ) Mua
0387909012 800,000(đ) Mua
0347828234 800,000(đ) Mua
0971323285 800,000(đ) Mua
0971323269 1,000,000(đ) Mua
0971323283 1,000,000(đ) Mua
0398169699 1,900,000(đ) Mua
0372326268 1,900,000(đ) Mua
0825808088 4,750,000(đ) Mua
0832595979 5,520,000(đ) Mua
0832595989 5,520,000(đ) Mua
0834335357 650,000(đ) Mua
0944416169 450,000(đ) Mua
0961419198 450,000(đ) Mua
0912149498 550,000(đ) Mua
0916017173 550,000(đ) Mua
0949212139 600,000(đ) Mua
0949365659 650,000(đ) Mua
0966879794 650,000(đ) Mua
0983949487 650,000(đ) Mua
0982787846 650,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68